Maha Šivaratri tseremooniad

21. veebruar, 21.0022. veebruar, 08.00

Tuletseremoonia Maha Šivaratri (Suur Šiva Öö)

21.02 - 22.02.2020, kl 21:00 - 08:00

Ajakava:

21.00, 00.00, 03.00 Šiva lingami puja (eestikeelne hääldus: pudža)
06.00 Šiva lingami puja ja havan

Maha-Šivaratri iidne veedalik tuletseremoonia havan on olulisim Šivale pühendatud tseremoonia. See on olulisim Šiva aeg.

Teatakse, et sel ajal laskub Šiva printsiip tavalisest tuhande-kordsemana Maa peale.

Saavutamaks täit tulemust Šiva printsiibist, lausutakse sel päeval Om Namah Shivaya mantrat nii palju, kui võimalik.

Soovi korral võib ettevalmistustega Maha-Šivaratriks alustada kuni paar nädalat varem, et teha omapoolne pingutus olemaks valmis Šiva ööks, et saavutada selleks sobiv seisund. Näiteks Šiva pühendunud ja joogid paastuvad Šivaratri ajal ning kordavad öö läbi mantrat Om Namah Shivaya. Öeldakse, et seda mantrat kõrvalekaldumatult ja pühendumisega korrates võib vabaneda kõigist pattudest ning seeläbi ka surma ja sünni ahelatest. Maha-Šivaratri ööl omab üks kord lausutud mantra tuhandekordset väärtust. Mantra silpide kordamine puhastab keha igat elementi. Mantra on vägi anda täielik rahu ja vaimne realisatsioon. Seda peetakse ka Maha mantraks ehk suurimaks mantraks. See püha heli on Jumala nimi, keda joogalik traditsioon nimetab Šiva’ks. Tõlkes tähendab Om Namah Shivaya: "Ma kummardan Jumalale" või "Ma võtan varjupaiga Jumalas". "OM" on Universumi algheli, millest on sündinud kõik olemasolev. Seda mantrat peetakse ka Mantrate Kuningaks (Mantra Raja). Siin on veel üks selle mantra selgitusi: "Ma kummardan Šivale, ma kummardan kõrgemale Minale".

Inimese kõrgem Mina on osa Šivast. Šiva aitab võita endas olevat tuhmust (tamas) ja rahutust (rajas). Šivat nimetatakse ka deemonite (nt laiskus, viha, iha, piiratus, rumalus, ahnus, kadedus jm inimest kammitsevad omadused) hävitajaks. Joogid austavad Šivat ja järgivad Šiva askeesi.

"Om Namah Shivaya" lausumine Maha-Šivaratri ajal:
"OM" koosneb viiest elemendist:

aa - oo - mm (kolm häälikut)
bindu (sinine pärl)
nada (resonants, milles bindu "kümbleb)

"Namah Šivaya" on Šiva viiesilbiline mantra.

Iga silbi vaimne tähendus on:
na = kõikide valdkondade (lokade) tähtsaim jumalus; 
ma = ülima vaimse teadmise (gyan) ja suurimate pattude lunastuse andja; 
ši = heasoovlik, häirimatu (hele, rahulik), vastutav Jumal Šiva pühenduse eest;  
va = härja kui sõiduvahendi sümbol ja Vasuki ning Vamangi energia (šakti); 
ya = kõrgeima armu ja õnnistuse heatahtlik asupaik ning Jumal Šiva.
Siit ka kummardus sellele viiele silbile.

Šivaratri on aeg, mil Šiva on puhkamises. Šiva puhkab 3 tundi öösel (1 prahar). Prahar juhatab meid Šivaratri‘sse. Kui Šiva puhkab, lakkab Šiva printsiibi (Šivtatva) tegevus. Šiva läheb meditatiivsesse seisundisse. See on aeg, mil Šiva süüvib Iseenda vaimsesse praktikasse.

Šiva viis tegevust:

  • loomine
  • säilitamine
  • hävitamine
  • varjatuna olek
  • heatahtlikuna ilmutumine

Mida tähendab sõna "Šiva":
Šiva tuleneb ümberpööratud sõnast vash, mis tähendab vaimu valgustama - see, kes valgustab, on Šiva. Teine vaste on soosivus ja heaolu andja printsiip. Veel ka: Too, kes juhib kolme osa tagusesse olekusse: Šiva Šankar hävitab kehastunud hinges (jiva - hääldus: dživa) samaaegselt kõik kolm prakruti osa (need on satva, rajas ja tamas).

Püha tuha (bhasma) peale kandmine:
Kolm horisontaalset triipu on püha tuhaga laubale kantud. Need triibud sümboliseerivad vaimset teadmist, puhtust ja lunastust (jooga praktiseerimist), esindavad Šiva kolme silma.

(Katked pärinevad Maha-Šivaratri tekstist, allikas internet)

Šiva omadusi sümboliseerivad:

Tuhaga kaetud keha. Katmata keha sümboliseerib Šiva trantsendentaalset aspekti. Kuna enamus asju taandub peale põlemist tuhaks, sümboliseerib tuhk füüsilist maailma. Tuhk Šiva katmata kehal tähendab, et Šiva on täieliku ja tervikliku universumi läte, mis voolab välja Šivast, kuid Šiva ületab materiaalse ilmingu ja pole sellest mõjutatud.
Pulstunud juuksed. Šiva on jooga Meister. Kolm läbipõimunud juuksekeerdu Šiva peas kannavad mõtet, milles terviku moodustanud füüsiline, mentaalne ja spirituaalne energia on jooga täiuslikkus.
Ganga. Gangese jõgi seostub hindu mütoloogiaga ja on hindude kõige püham jõgi. Öeldakse, et kes kümbleb Gangeses, austades Ema Gangat, traditsiooniliste rituaalide ja tseremooniatega, ning teatud astroloogiliste kombinatsioonidega, vabaneb pattudest ja saavutab teadmised, puhtuse ning rahu. Šiva pealaelt Ganga suust joana voolav ja maale langev vesi tähendab Šiva poolt pattude hävitamist, teadmatuse kõrvaldamist ning teadmise, puhtuse ja rahu andmist oma pühendunutele.
Kuusirp on kujutatud Shiva peas kui kaunistus ega pole osa terviklikust meelerahust ja näoilmest. Kuu kasvamise ja kahanemise nähtus sümboliseerib aja tsüklilisust loomingu arenguga algusest lõpuni. Kuna Šiva on Igavene Reaalsus, on Ta väljaspool aega. Kuusirp on vaid Šiva kaunistus, mitte Tema osa.
Kolm silma. Šivat kutsutakse ka Kolmesilmseks Jumalaks (Tryambaka Deva), keda kujutatakse kolme silmaga. Päike on Šiva parem silm, kuu vasak silm ja tuli kolmas silm. Parem ja vasak silm osutavad Šiva tegevusele füüsilises maailmas. Kolmas silm lauba keskel sümboliseerib vaimseid teadmisi ja jõudu, sellepärast kutsutakse kolmandat silma teadmiseks. Nagu tuli, hävitab ainitine pilk halva, ja pahategijad tunnevad hirmu kolmanda silma ees. Kolmandat silma nimetatakse jñana cakšu. Tõlkes tähendab see tarkuse silma, mille nägemisvõime ulatub kaugemale kahe sureliku silma omast. Kolmas silm ei tähenda niivõrd selle füüsilist olemasolu, vaid seda, et Šival on jumalik Tõe nägemine.
Poolavatud silmad. Kui Šiva avab oma silmad, tekib uus loomistsükkel, ja kui Šiva suleb silmad, laguneb universum järgmise tsükli loomiseks. Poolavatud silmad annavad edasi mõtet, et loomine käib läbi tsükliliste protsesside, ilma alguse ja lõputa. Shiva on jooga Meister ning kasutab oma joogalikku jõudu projekteerimaks universumit iseendast. Poolavatud silmad sümboliseerivad ka tema jooga asendit.
Kundala (kaks kõrvarõngast). Kaks kõrvarõngast, alakšya (tähendab "kes polnud tõestatav ühegi tunnusega") ja nirañjan (tähendab "kes polnud nähtav surelike silmadele") Šiva kõrvades tähendavad, et Ta on teisel pool tavalist taju. Vasaku kõrva rõngas on Šiva kui naise algkuju ja parema kõrva rõngas Šiva kui mehe algkuju. Kõrvarõngad sümboliseerivad ka Šiva ja Šakti (mees- ja nais-) printsiipe loomingus.
Kaela ümber keerduv madu. Targad kasutavad madu sümboliseerimaks Šiva joogalikku jõudu, millega Šiva sulatab ja taasloob universumit. Nagu joogi, ei säilita ka madu midagi tagavaraks, ei muretse millegi pärast, ei ehita midagi, võib toituda pikka aega ainult õhust ning elab mägedes ja metsades. Mao mürk sümboliseerib ka joogalikku väge. Madu (Vasuki Naga) on kolmes keerus ümber Šiva kaela ja vaatab Šiva paremal pool. Kolm mao keerdu sümboliseerivad minevikku, olevikku ja tulevikku - aja tsükleid. Šiva on kaetud keerduva mao kui kaunistusega, mis tähendab loomisprotsessi tsüklilisust ja sõltuvust ajast, Šiva ise aga ületab aja piiri. Parem keha pool sümboliseerib inimloomuse tegevust, mis baseerub teadmistel, põhjusel ja loogikal. Šiva paremal poolel vaatav madu tähendab, et Šiva igavene põhjuse ja õigluse seadus kaitseb ja säilitab loomulikku korda universumis.
Rudraksha palvehelmed (mala). Rudra on üks Šiva nimedest. Rudra tähendab ka "täpne-range või kompromissitu" ja akša tähendab "silm". Kulunud Rudrakša Šival illustreerib, et Ta kasutab kosmilist seadust kindlalt ja vääramatult – kompromissitult – säilitamaks seadust ja korda universumis. Mala 108 palvehelmest sümboliseerivad maailma loomisel kasutatavaid elemente.
Varda Mudra. Šiva parem käsi on õnnistuses – annetavas ja pühitsevas asendis. Sellele eelnevalt hävitas Šiva pahed, rahuldas palve, andis armu, purustas ignorantsuse ja äratas tarkuse oma pühendunutes.
Kolmhark. Trišula kolmeharulisus sümboliseerib Šiva kolme fundamentaalset jõudu (Šaktit): tahet (iccha), tegevust (kriya) ja teadmist (jñana). Trishula sümboliseerib ka Kõrgemat jõudu pahede ja ignorantsuse hävitamiseks.
Väike trumm (damaru). Väike kahepoolne trumm, mille eraldatud pooli siduv struktuur sümboliseerib kaht läbinisti erisugust eksistentsi olekut, avalduvat-nähtavat ja mitteavalduvat-mittenähtavat. Kui damaru vibreerib, tekitab see erinevaid helisid, mis sulavad resoneerudes kokku üheks heliks. See tekkiv heli sümboliseerib nada't, kosmilist heli AUM, mida võib kuulda sügavas meditatsioonis. Vastavalt hindu pühakirjadele on nada loomise allikas.
Veenõu (kamandalu) valmistatakse kuivatatud, viljamahla täis olnud kõrvitsast ning näitab järgmist astet Šiva juurde.Veenõu valmistamise protsess omab sügavat vaimset tähendust. Küpsest kõrvitsast võetakse sisu, vili eemaldatakse ja kest puhastatakse viljamahlast. Samamoodi peab indiviid lõplikult läbi murdma kiindumusest materiaalsesse maailma ja puhastama ennast sisemiselt egoistlike soovide määramisest kogemaks Ise õnnistust.
Nandi. Härga seostatakse Šiva'ga ning see on Šiva sõiduvahendiks. Härg sümboliseerib nii jõudu kui ignorantsust. Šiva poolt härja sõiduvahendina rakendamine kannab ideed, et Šiva kõrvaldab ignorantsuse ja annab teadmiste jõu oma pühendunutele. Sanskritis nimetatakse härga vriša. Vriša tähendab ka õiglust (dharma) ja osutab, et Šiva on õigluse igavene kaaslane.
Tiigri nahk. Sümboliseerib potentsiaalset energiat. Istudes sellel või olles kaetud tiigrinahaga, illustreerib see mõtet, et Šiva on loomisenergia allikas, mis jääb universumi lahustamisaja vältel potentsiaali vormi. Iseenda jumalikust Tahtest aktiveerib Šiva loomisenergia potentsiaali projekteerimaks lõputu tsüklilisusega universumit.
Krematsiooni pind. Krematsiooni pinnal istuv Šiva tähendab, et Ta on surma ja füüsilise maailma juht ja kontrollija. Kuna sünd ja surm on tsüklilised, siis kontrollides üht, kontrollib Ta ka teist. Šivat austatakse kui lõpliku surma ja sünni ning vahetu kogemisega tajutava maailma juhti.
Tripundra kolm horisontaalset triipu laubale tehakse pühast tuhast ja need sümboliseerivad Abosluutset Teadmist, Puhtust ja patu Lunastust.

Toimumise aeg ja koht
Toimumiskoht: Lilleoru, Taevasmaa tee 2
Aruvalla küla, Rae vald
Makseinfo

Tuletseremooniatel osalemise soovituslik annetus 10 eur. Kookos koos lille ja viirukiga 5 eur. Lill ja viiruk eraldi 2 eur.

Makseviis: 
sularahas kohapeal
Kontakt
Küllike Gruse
e-mail: