Juhatus

MTÜ Lilleoru tööd korraldab täna 5-liikmeline juhatus, mis valitakse ühingu üldkogu poolt.

Juhatuse liikmed on Ave Oit, Eve SoppeToivo Aalja, Ando Voogma ja Toomas Tago.

Lisaks on nõuandvas rollis nõukoda, mille liikmed on Ingvar Villido, Ville Jehe ja Tauno Kibur.

Raamatupidaja on Maire Reiberg. Majandusküsimustes nõuandva organina on loodud ka majanduskoda, mille juhatus kutsub kokku vastavalt vajadusele nõu pidada.

Tegevuse korraldamise ja juhtimise viisid on aastate jooksul muutunud. Esialgu oli grupp väike ja otsused tehti lihtsalt omavahel nõu pidades. Ajapikku kõik kasvas ja tekkis vajadus koordineerimise järele. 1999. aastal loodi esimese juhtorganina indiaani traditsiooni järgi Vanemate Kogu ning 2001. aastal MTÜ Lilleoru asutamisega koos üldkogu ja juhatus.