Juhatus

MTÜ Lilleoru tööd korraldab täna 2-liikmeline juhatus, mis valitakse ühingu üldkogu poolt.

Juhatuse liikmed on Ave Oit ja Heidi Grenman.

Raamatupidaja on Maire Reiberg

Nõukoja liige on Ingvar Villido.

Tegevuse korraldamine ja juhtimine on aastate jooksul muutunud. Esialgu oli grupp väike ja otsused tehti lihtsalt omavahel nõu pidades. Ajapikku kõik kasvas ja tekkis vajadus koordineerimise järele. 1999 loodi esimese juhtorganina indiaani traditsiooni järgi vanemate kogu ning 2001 MTÜ Lilleoru asutamisega üldkogu ja juhatus.