Elulille park. Foto: Jüri Joost

Elulille park

Lilleoru südames asub ainulaadne iidsel loomismustril põhinev Elulille park, milles on oma koha leidnud ehitised, mida erinevad kultuurid peavad pühaks. Eri kultuuride vaimset pärandit ühendav park sümboliseerib inimeseks olemise ühtsust, universaalset tarkust ja harmooniat, mis on omane meile kõigile.

Vaata siit Lilleoru teejuhti, mis aitab sul Lilleoru territooriumil orienteeruda, avab paikade ja Elulille pargis olevate objektide tähendusi ning annab mõne puhul ka vihje kuidas neid paiku kasutada. 

Elulille kasvamine Lilleorus

Tekst: Ain Padrik, arhitekt ja Elulille pargi eestvedaja.

Kas on see juhus, et kohe peale Drunvalo Melchizedeki raamatu “Elulille iidne saladus” ilmumist 2003. aasta lõpul leidis Elulille kujund oma koha Lilleoru maastikul? Kujund ühendab varem juhusliku asetusega tundunud sakraalehitused ühtsesse võrgustikku. Osutus, et kõik seni rajatud objektid sobituvad Elulille mustri sõlmpunktidesse, nii ka keskpaik, mille väekas asukoht oli Lilleoru asutajale ja õpetajale Ingvar Villidole ammu teada. Veelgi enam – rajatava silmakujulise (vesica piscis) „Amrita järve” saart läbiva pikitelje pikendusele jäävad tempel ning suvine tuletseremooniate tulease. See telg on risti Elulille peateljega. Milline suurejooneline täiuslik ning tähenduslik kord! Need avastused olid inspireerivad ja kinnitasid Elulille pargi teostamise vajadust.

Elulill on teada kui loomise baasmustrist lähtuv geomeetriline kujund, mis avab meile elu müsteeriumi saladusi. See iidne sümbol on väljaspool religioone ning kuulub kogu inimkonnale. Ta on rakutasandil toimuvate elu seaduspäraste algprotsesside suurendatud geomeetriline kujund. Ta on universumi algkeel, puhas vorm ja proportsioon. Ta sisaldab endas viljapuu viljavalmimistsüklit: puu – lill – vili – seeme – puu. Viis lihtsat omapärast astet viljapuu elutsüklis omavad paralleeli kogu jumalikus loomeprotsessis.

Lilleorus seob Elulille sümbol olemasolevad pühad objektid Elulillel asetseva Elupuu komponentidega erilisel ainuomasel viisil. Nimelt on Elupuu nihutatud Eluseemne suhtes ringi raadiuse 19,4 m võrra lääne suunas tingituna olemasolevate objektide asukohast. Loodud on pühast geomeetriast lähtuv pargikujund, mis antud kontekstis sümboliseerib igikestvat õpetust, ilma alguse ja lõputa, väljaspool religioone olevat universaalset tarkust – sanskriti keeles sanatan dharma't. See on õpetus, mille hulka kuuluvad ka need teadmised, mida antakse edasi ja praktiseeritakse Lilleorus.

2004. aasta kevadel toimus Elulille keskosa e. Eluseemne mahamärkimine. Kohe järgnesid suurejoonelised pinnasetööd keskpaiga tõstmiseks Elulille kõrgemaks alaks. Siit keskpaigast väljapoole arenedes ilmestus läbi nädalavahetuste ühistöö 3 aasta vältel 6 paekivikontuuridega õielehte ning neid ühendav ring. Õielehtedele rajati peenrad, kus kasvavad väekad ravimtaimed. Elulille loomisprotsess kogus jõudu. Läbi annetuste telliti Lilleoru sümboolse värava, ühe Elupuu komponendi ehitus. Betooni valatud purpurpunane väravakuubik on pühendatud stiihilisele algenergiale, Ma Kalile. Külastaja, läbides värava kellahelina saatel puhastub sümboolselt ning siseneb pühasse paika. 2007. aasta maikuust alates toimuvad igal aastal rohke osavõtuga kevadised talgud – “Ehitame Elulille”. Talgulisi koguneb üle Eestimaa, töö edeneb ja Elulill kasvab silmnähtavalt. Tellimustööna ehitati välja astmeliste terrasside tugimüürid mitmesaja meetri ulatuses. Rahaline toetus saadi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmist. Paralleelselt rajati ühistööna värava esine unikaalne kivipark koos sisenemisteega. 2009. aasta maikuu talgutel pandi i-le punkt. Elulille Eluseeme sai keskpaiga tähistamiseks värvilistest betoonelementidest geomeetrilise kujundi ehk jantra, mis väljendab krija jooga õpetusliini alglätte Krija Babadži kohalolekut. Üldplaanis on Eluseeme maha pandud. Rajada tuleb ravimtaimede peenraid, istutada põõsaste ridu, planeerida murualasid.

2011. aasta suvel lisandus Elulille parki uus "elanik" – valge pull Nandi, rõõmu isand ja õpilase sümbol. Sarnaselt kõikide teiste Elulille pargi objektidega, kannab Nandi kuju oma kindlat tähendust ja väge ning on asetatud Elulille pühas geomeetrias südamekeskuse ehk anahata tšakra asukohta templi esisel platsil. See koht seostub puhastumise ja teadvuse tõusuga neljandale tasandile, millele on omased heatahtlikkus, isetu armastus, kaastunne, tolerantsus ja mõistmine – südamekeskusega seotud inimlikud omadused.

2012. aasta kevadel rajasime Nandi kuju ette meditatsiooniplatsi, sest tema õnnistatud väljendusrikas kuju on eeskujuks ja abiks joogalikul arenguteel.

Elulille kujundi 120 meetrise läbimõõduga ringi piirab 49 istutatud hõbepaju kui vastupidavuse ning paindlikkuse võrdkuju. Ringile rajatakse käigutee. Selle mastaapse teemapargi rajamise protsess jätkub Elulille mustrit konkretiseerides, objekte rajades ning kõigele krooniks uue pühakoja ehitusega ümber olemasoleva väikese templi. Ajapikku kujuneb Elulille park koos kõrvaloleva „Amrita järve” tiigiga märkimisväärseks kõigile avatud pühaks paigaks, kus valitsev harmoonia aitab leida meis meelerahu.

Kui pead lugu sellest, mis on aastate jooksul sadade inimeste abil siia paika loodud, siis aita kaasa Lilleoru arengule ja tee annetus Teadlikuma Elu toetusfondi! Fond toetab Lilleoru õppekeskuse tööd ja Elulille parki.