Sinise majanduse haridusprogrammi koolitus õpetajatele, juhendab Gunter Pauli, 22.-24. juulil, Lilleorus

22. juuli, 10.0024. juuli, 18.00

Meil on hea meel kutsuda teid haridusuuenduslikule koolitusele, mis toimub esmakordselt Eestis ja mida viib läbi visionäär, ettevõtja, autor ja kuue lapse isa Gunter Pauli! Sageli ei teata, et tuntud innovaatiline ettevõtja pühendab poole oma ajast lastele ja noortele lugude kirjutamisele ja hariduse uuendamisele.  

"Igaüks meist saab võtta õpetaja auväärse rolli."

Koolitus on mõeldud õpetajatele igas haridusastmes, samuti lapsevanematele ja ka kõigile teistele, kes oma töös laste ja noortega kokku puutuvad, aitavad moel või teisel kaasa hariduse uuendamisele ja soovivad anda oma panuse muutmaks maailma paremaks ja tasakaalukamaks paigaks.

Sinise majanduse haridusprogramm lastele ja noortele:

  • ühendab teaduse, öko-kirjaoskuse ja emotsionaalse intelligentsuse, arendab loovust ja ettevõtlikkust
  • äratab elava huvi ümbritseva vastu, õpetab märkama, küsima ja seostama, leidma lahendusi ja neid ellu viima
  • aitab kasvada ärksatel ja hoolivatel inimestel, kes soovivad luua positiivset ja jätkusuutlikku elu siin maailmas
  • toetab õpetajaid laste ja noorte suunamisel, annab lisateadmisi erinevates teaduse valdkondades ja loomingulised töövahendid lugude kaudu õpetamiseks
  • on integreeritud õpe, mis hõlmab viit erinevat oskuste komplekti ehk intelligentsust
  • põhineb teaduslikul lähenemisel ja uuenduslikul metoodikal, ZERI Learning Initiative ja Gunter Pauli tööl

Koolituse keskmes on Gunter Pauli kirjutatud lood, mis sündisid tema armastusest oma laste vastu, et aidata neil mõista tema tööd – uuel sinise majanduse mudelil põhinevaid projekte, mis lähendavad loodust ja teadust ning rakendavad looduslike ökosüsteemide efektiivsust, innovaatilisust ja intelligentsust:

“See kursus on omamoodi “meelerännak”. Alustame sissejuhatusega pedagoogikasse ja vaatame tuntud filosoofide – Socratese, Jean Piaget', John Dewey, Fritjof Capra ja Umberto Maturana – lähenemiste valguses, kuidas lugude kaudu õppimine arendab teaduse, emotsioonide, kunstide ja tegude vahelise võrgustiku loomiseks vajalikke närviühendusi. Kuna lood on jagatud viiestesse gruppidesse elu põhivajaduste alusel (vesi, toit, tervis, eluase, energia, töö ja eetika), avavad nad sammhaaval lahti rulludes üha uusi seoseid ja tasandeid inimeste maailmavaates. Aja jooksul avanedes on nad hüppelauaks uutele avastustele. Lugude abil on võimalik seigelda läbi konkreetsete näidete, mis võivad alguses tunduda küll üksteisest kauged, kuid jõuavad lõpuks väga hästi kohale igaühele, sest lugudesse kätketud varjatud seosed hakkavad lahti hargnema.”

Lood põhinevad teaduslikel faktidel, viiel intelligentsusel ja lugusid inspireerinud inimeste tutvustusel. Raamatud avardavad teadmisi erinevates ainetes nt bioloogia, keemia, füüsika, inseneeria, majandus, eetika, ajalugu, geograafia, matemaatika, eluviis, sotsioloogia ja psühholoogia; emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus ja süsteemne mõtlemine (seostamine ja ellu rakendamine). Teaduse õppimine lugude kaudu ei ole üldlevinud, kuid on kerge ja nauditav!

Huvi sinise majanduse programmi ja Gunter Pauli töö vastu lastega on suur. Kui koolitusel soovib osaleda rohkem inimesi, kui on kohti, seisame valiku ees. Seetõttu palume täita kindlasti ka väljad, kus oleks näha, millist võimalust näed sellel koolitusel õpitavat oma elus ja töös rakendada. Valiku tegemisel lähtume nendest vastustest. Kuna taotleme sellele koolitusele toetust LEADER-programmist, siis saate praegu end eelregistreerida. Koolituse toimumise ning osalejate nimekirja saame kinnitada mai lõpus.

Palun loe täiendavat infot ja eelregistreeru koolitusele 20. maiks: http://sininemajandus.ee/et

Toimumise aeg ja koht
Toimumiskoht: Lilleoru, Teadlikkuse Rakendamise Kool, Taevasmaa tee 2, Aruvalla küla, Rae vald
Makseinfo
Osalustasu: 
€60

Lisandub toitlustus 54€ (3 päeva).
Soovi korral saab koha peal ka ööbida (majutusvõimalused 0–40€/öö, oma telgiga tasuta).