„Vältimatud enesearengu alused – niyama’d“

21. aprill, 19.0021.00

Märtsi loengus käsitletud joogalik eetika ehk yama’d võimaldavad sul kujundada ennast paremaks inimeseks käitumuslike valikute abil ja seeläbi luua uutel alustel suhteid kogu maailmaga. 

Aprilli loengus saad sa teada niyama’dest ehk joogalikest tegevustest, mida on vaja teha eneserealisatsioonini jõudmiseks. 

Niyama’d on olnud kasutuses iidsete praktikute poolt, kes on saavutanud eneserealisatsiooni. 

Niyama’d jagunevad viide üldkategooriasse: rahulolu, enese tundma õppimine, enese puhastamine, distsipliin, alistumine. Viit komponenti kasutatakse koos vastavate teadmiste ja tehnikatega. Selles loengus räägib Ingvar lahti niyama’de sügavama tähenduse.

Varsti saad loengut täispikkuses ka järele vaadata.

Kui soovid aidata kaasa Teadmiste tee levikule maailmas, siis saad teha endapoolse annetuse.

ANNETA

Toimumise aeg ja koht

Loeng toimus 21.04.2021 online.