Ingvar Villido Ishwarananda: „Mis on universaalne armastus ja kus see asub?“

12. oktoober, 19.0021.00

"Teadmiste tee" 10. loeng

Siddha´d, täiuslikkuse saavutanud meistrid, avastasid loodust süvitsi uurides midagi, millest kõik saab alguse ja kuhu kõik naaseb. Nad avastasid Alguse ja Lõpu. Nad avastasid, et too algus ei ole millestki sündinud, ei ole kuidagi piiratud ja too on iseendast teadlik. Nad avastasid Ülima, andes talle nimeks Shiva, Too. Meie kultuuriruumis on Too tuntud Jumalana. Ajalooliselt on talle antud ka teisi nimesid.

Toda uurides avastasid siddha´d, et Tolle üks olulisemaid väljendusi on armastus. Siddha´d ütlesid – Jumal on armastus. Universaalne, isetu armastus. Siddha´d said aru, et lähenemine absoluutselt täiuslikule allikale seab tingimuseks samasuguse armastuse kultiveerimise. Seega asusid nad vabastama egoismi, mis on nii universaalse armastuse antipood kui ka suurim takistus täiuslikkuse saavutamiseks. Kas universaalne armastus on kättesaadav igaühele ja kas selles võivad peituda vastused kõikidele probleemidele?

Ingvar on käinud siddha-jooga teed üle 30 aasta ja ta on öelnud, et muutus maailmas algab iga isikuga toimunud muutusest. Järgmises „Teadmiste tee“ sarja loengus avab ta universaalse armastuse sügava tähenduse, olulisuse ning selgitab lähemalt, mida on vaja teha, et sellisele arengutasemele jõuda. Kõigil reaalajas loengus osalejatel on võimalik esitada sellel teemal tekkinud küsimusi ja saada neile vastused.

Varsti saad loengut täispikkuses ka järele vaadata.

Kui soovid aidata kaasa Teadmiste tee levikule maailmas, siis saad teha endapoolse annetuse.

TOETAN

Toimumise aeg ja koht

Loeng toimus 12.10.2021 online.

Registreerumine ja lisainfo

Loengusarja korraldab MTÜ Lilleoru (Eesti).

Küsimuste korral võta ühendust: loengud@lilleoru.ee