Ingvar Villido loengute salvestised

Ingvar Villido on andnud avatud loenguid alates 1993 aastast. Tema loengud sisaldavad lihtsalt kasutatavaid tehnikaid ja praktilisi selgitusi elulistele teemadele.

Salvestiste tellijate tagasiside põhjal on loengud olnud abiks nii uutele huvilistele, kui ka Ingvari poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunsti kursustel osalenutele ja kriya jooga õpilastele. 
Salvestiste valikuga saab tutvuda siin.

Märge: Loengud on praktilise väärtusega. Neis õpitut praktiliselt kasutades on võimalik oma elus suuri muutuseid läbi viia. Loengutes edastatavad juhised on täpsed ja rakendamiseks just nii nagu välja toodud. Juhendaja ei vastuta kuulaja poolt tehtud valikute ega otsuste eest praktikaid mõnel muul viisil kasutada. 
Vaata siit avatud loengute kalendrit.