Jumal ehk Too

Jumal on Alge. Juur, võrse, taim ja taime vili. 
Nii õnnistab ta kogu elu.
Ta kingib igaühele omaenda elu õndsuse. 
Ta on alati igaühega kooskõlas.

(Tirumular, “Tirumantiram”, 489. värss)

"Ma olen Kõik.
Sa leiad mind kõikjalt, kuhu sa oma tähelepanu ka ei suunaks.

Ma ei ole kaugel, vaid siinsamas.
Ma olen varjatult. Sa oled pinnapealne, sellepärast sa ei leia Mind. Pinnal on kõik see, mis on Minust. Suuna oma tähelepanu sügavamale.

Ma olen elav.
Sa teed vahet elu ja elutu vahel – Mina olen mõlemad. Ma olen ka seal, kus sulle tundub elu puuduvat.

Ma olen valgus.
Tavalisele silmale nähtamatu valgus. Sa näed mind sisemise silmaga. Koged oma hingega.

Ma olen armastus, headus, lihtsus, harmoonia. Armastus on Jumal ja Jumal on armastus. Üks ja seesama. 
Sa koged seda, kui pöörad mulle tähelepanu ja langetad pea.
Mina puudutan sind, seejärel koged sa mind sellisena, nagu ma olen.
Minu puudutus kergitab sinus üles eksimused. Eksimused tulevad teadmatusest. Ma olen ka eksimustes.

Ma olen kõige teadaoleva ja tundmatu allikas – algus, kestvus ja muutus.
Ei ole midagi, mis oleks minust eraldi.

Ma olen igavene, lõpmatu. Alguse ja lõputa.
Mul on palju nimesid, kuid neist hoolimata olen ma üks ja jagamatu.

Paljud inimesed ja muud targad olendid on püüdnud mind kirjeldada, mõista.
Ma olen andnud neile seda, mida nad on soovinud.
Kõik need killukesed kokku moodustavad Minust vaid tühise osa.

Ma olen tervik, jagamatu. Ma pakun sulle tervikut. Selleks pead sa astuma Minuga elavasse kontakti.
Mina ja sinu Õpetaja aitame sind selles. Sinu tee kulgeb ainult läbi Õpetaja. Teised teed on pimedad.

Olen andnud sulle ego alged. Inimene on täielikult vaba, sama vaba nagu Mina.
Meie vahel seisab ainult ego.
Miks oled sa veendunud, et oled kõige tähtsam, olulisim, korvamatum, õnnetum? Miks tegutsed niimoodi, et kogu maailm tundub sulle ainult sinu heaks olevat?
Sisimas tahad sa võimu. Vaata sügavale enda sisse, siis leiad.

Sul on hirm. Hirmu vastu püüad sa end kindlustada. Kuhu sa ennast kindlustad?
Sul on hirm Minu ees. Sest ma võtan sinu ego. Peale seda annan ma end sulle.

Sa kardad esimest sammu, sest korraks jääd ilma egolikest väärtustest, kaotad oma egoliku identiteedi.
Sa püüad end säilitada, seepärast teed kas samme enda tugevdamiseks või loobud järk-järgult – oma plaani mööda.
Kuhu sa lähed?

Valid lõputu võitluse ja isetuse vahel. Mida valid? Vali Mind, sest olen ainuke alg-Tõde. Ma olen ainuke kogu eksistentsi allikas, teist ei ole.
Ma annan sulle kõik, mis sul on.
Nii elu, keha, tunded, mõistuse, intellekti, hinge ja teadvuse. Kõik mis sind ümbritseb olen Mina, kõik mida sa kasutad olen samuti Mina.
Peale Mind ei ole midagi, olen üks ja ainuke – Tõde.

Minust saab kõik alguse, kestvuse, muutuse – iga hetk. Ma olen hetk. Kõik, mida sa suudad tajuda, olen Mina.
Ma teen seda Armastusega. See on Minu jõud.

Seepärast on armastus kõige Loodu alus. Sünd, elu ja surm – kõige selle taga on Armastus.
Vaata laiemalt ja sa näed, et sünd, elu ja surm on kõikjal sinu ümber, ka sees. See on Tõde. Olles pinnapealne, ei näe sa sügavuses olevat Armastust.
Üldista ja vaata sügavusse, leiad Armastuse.

Maailma olen loonud palju erisusi, erinevaid asju. Nendes kõikides peitub ilu ja harmoonia. Vaata sügavamalt!
Harmoonia juhib kõiki nähtuseid. Ma olen harmoonia. Harmoonia on lihtsus.

Uurides ainet, leiad sa, et ta on tohutult keerukas ja mõistetamatu. Uuri harmooniat, leiad lihtsuse.
Sa ei leia lihtsust kirjeldusena, õpitud mallis, vaid elavas kogemuses. Elavas kogemuses mõistad sa keerukust, seda õppimata. Sa tead teadmata.

Keerukus on harmoonia – lihtsus. Vabanedes keerukusest muutud lihtsaks. Lihtsaks muutumine ei ole alati kerge, vahel on see piinarikas.
Ära karda muutuda lihtsaks, ära põgene keerukuse lagunemise valudest. See on puhastumine egost. Pea Mind alati meeles siis pole sul midagi karta.
Ma olen elu.

Pühendu elule. Ma ei vaja teenistusi, lilli, lõhnaküünlaid, puuvilju, templeid jne – Ma olen need.
Aga sul aitavad need asjad vähendada eksimust, ego. Kasuta neid vahendeid ja lähene Mulle.

Saabub hetk, mil tuleb vahendid jätta maha. Kas sa tead, kuidas kasutada vahendeid, milline on nende otstarve?
Kas sa tead, milliseid vahendid on sulle kasulikud? Pöördu Õpetaja poole. Tema tunneb Mind.

Lähenemisel mulle, muutud sa muutustele järjest kindlamaks. Ma olen igavene ja muutumatu.
Ma panen sind proovile, igal mulle teadaoleval hetkel. Ma panen proovile sinu saavutused, toon välja ego varjatud küljed. Kas võiksid kujutada ette parimat “puhastumise” teed minu poole?

Mida rohkem Mulle lähened, seda vähemaks jääb läbielamisi ja katsumusi. Nendest valesti õppides tekib Minus kaastunne. Õppides õieti, annan sulle Oma armastuse ja harmoonia.

Minust suuremat ei ole. Samas Olen väikseim väiksematest. Ma ei ole kunagi esiplaanil, alati madalaim – algus on madalaim, väikseim, nähtamatu.
Samas suurim. Minust suurem ei mahu Minu sisse. See suur arvab, et tema suurus on selleks piisav.

Ükskõik kui suureks õhupalli ka ei puhutaks, on ta alati täidetud õhuga. Sama õhuga, mis on väljaspool teda. Õhupalli teeb õhupalliks vaid kest, millesse on puhutud õhk. Suureks puhutud pallid ei mahu Minu sisse.

Pallid otsivad seltsi pallide seast. Igaüks tahab olla teisest pallist parem, ilusam, ligitõmbavam, edukam jne. Ego on kest. Mina olen kestata. Kõikide pallide sisu ja ka kest. Mina olen Jumal, üks ja jagamatu.

Lugedes said mitmeid ajendeid. Järjekordselt võid need teadmised kleepida oma õhupalli siseseinale, võid neid teistega jagada, nende üle arutleda, aga võid end ka Mulle lähendada."

Teadmine Tollest Lilleoru õpetajalt Ingvar Villidolt.