Teadlikkuse Rakendamise Kooli loomise kokkulepe 14. oktoobril 2012

LILLEORU KÜLASTUSKESKUSE LOOMISE KOKKULEPE

See kokkulepe on koostatud meie endi poolt, praeguse aja teadmiste ja tunnetuse alusel ning meile teadaoleval parimal viisil.

Meie kokkuleppe mõte on käivitada LILLEORU KÜLASTUSKESKUSE loomine.

Meid on usaldanud seda mõtet ellu viima LILLEORU KOGUKOND.

Me soovime nüüd seda mõtet teostama hakata.

Me täname kõiksust ja kõiki inimesi, kes on selle mõtte loonud, meieni toonud ja sellele oma väge andnud.

Me loodame, et kõik heatahtlikud väed meis ja meie ümber annavad selle mõtte teostusele oma heakskiidu ja aitavad sellel sündida.

Me saame aru, et meie soovi täitumine võtab aega ja see teostub siis, kui selleks on saabunud sobivad tingimused.

Me teeme kõik endast oleneva, et loodav maja saaks valmis parimal võimalikul viisil, mis maja loomises osalejate vahel ühel meelel on kokku lepitud.

Me oleme valmis andma oma eluajast ära osa selle maja loomiseks ja teeme seda rahuliku meele ning puhta südamega.

Me lubame tulla kokku meelerahus, et maja loomise osas omavahel üksmeelseid kokkuleppeid sõlmida.

Me täname oma eelkäijaid, kes on andnud meile maja loomiseks koha ja lubame anda selle edasi oma järeltulijatele.

Me lubame maja loomise ajal ja selle hilisemal kasutamisel võimalikult vähe häirida olemasolevat loodut.

Me oleme tänulikud kõigile, kes omal moel, oma mõistuse ja väega meid maja loomises abistavad ja lubame aidata neid kui nendel meie abi vaja on.

Me kinnitame eelolevat oma südametunnistusega.

Lilleorus 14. oktoobril 2012