TMK – Teadliku Muutuse Kunst V: Uue inimese edu valem – info, analüüs, tegutsemine

TMK V kursusele eelnevalt tuleb läbida TMK I-II, TMK III ja TMK IV kursused.

V kursusel õpid:

  • olemasolevas infos orienteeruma ja seda analüüsima;
  • tuvastama olukordi, kus pole piisavalt infot;
  • otsima puuduolevat infot ja seda protsessidesse integreerima;
  • tegutsedes kiiresti optimeerima ja kergesti ümber orienteeruma;
  • teadvustama kõiki oma tegevusi ning neid teadlikult alustama, läbi viima, muutma, mõjutama ja lõpetama;
  • optimeerima kõiki tegevusi, tehes vajadusel ruumi teistele sulle olulistele tegevustele.

Kursusel on põhipäev ja et õpitu ellu viimine sujuks võimalikult ladusalt, on kursused läbinutel võimalus osaleda ka eraldi registreerumisega jätkupäeval. Täiendavatel kursusepäevadel on võimalik esitada täpsustavaid küsimusi, saada kasulikku tagasisidet ja edasist juhendust. Vahel annab juhendaja ka mõne uue teadmise või oskuse kui ta näeb, et see võiks osalejaid edendada. Loe siit lähemalt jätkupäevadel osalemise tingimuste kohta

Vaata siit tervet TMK I-V kursuste ja jätkupäevade kalendrit. Vaata siit tervet TMK I-V sarja tutvustust.

Loe siit lähemalt juhendaja Ingvar Villido kohta.

Kursustel osalenute tagasisidet:

Et minu töö seisneb paljude tegevuste korraldamises ja koordineerimises, kuulen teistelt pidevalt, et jõuan nende arvates tohutult ära teha ja olen samas seesmiselt rahulik. Tänu kursustel õpitud sisemiste ressursside sihipärasele kasutamisele on tekkinud hoopis teistsugune efektiivsus ja vastupidavus. Samuti on minu elus väga palju häid inimsuhteid.… Aitäh, Ingvar.
Ave Oit, 38, juht ja koolitaja

Viis kursust moodustavad tervikliku praktiliselt kasutatava õpetuse, kus iga järgnev kursus on eelnevaga orgaaniliselt seotud, teadmised avarduvad süvitsi, tulevad taipamised, intuitsioon, inspiratsioon. Tunnistajana olen nagu sündmuste kõrval, omades ülevaadet ja aimates lõpplahendusi. Tõepoolest elu on muutunud lihtsaks nagu oli see lapsepõlves, samas väga huvitavaks ja elamisväärseks. Kogen ümbritseva suhtes tolerantsust, häirimatust. Suhted kaasinimestega on muutunud sõbralikuks ja avatuks. Varematel aegadel oli tähtis minu idee, minu oma, mina teen. Nüüd peale kursustel omandatu olen avatud ega aja kiivalt oma asja, mõistan ja kogen koostööst tulenevat sünergiat ja protsessis olemise ilu ja rõõmu. Nii mõnedki tegevused on muutunud ebaolulisteks ja ma ei võta neist enam osa. Vabaneb aega ise enda jaoks, oma sisemaailma korrastamiseks ja puhastamiseks. Sügav kummardus Õpetajale selle täiusliku ja toimiva Õpetuse eest.
Ain Padrik, 67, arhitekt