Liikmed ja kogukond

Lilleoru kogukonna moodustavad inimesed, kes käivad siin õppimas ning aitavad selle paiga tegevusele ja arengule kaasa.

Kui algaastatel oli grupp väike, said asjad lihtsalt omavahel nõu pidades otsustatud ning ei olnud vajadust organisatsiooni järele. Ajapikku kogukond aga järjest kasvas ja sellega koos ka koordineerimise vajadus. 1999. aastal loodi esimese juhtorganina indiaani traditsiooni järgi Vanemate Kogu ja 2001. aastal MTÜ Lilleoru, et anda selge vorm juba ligi 10 aastat tegutsenud ja järjest suuremaks kasvanud kogukonna tegevusele.

Ühingul on täna ligi 100 liiget. Need on inimesed, kes käivad Lilleorus õppimas ning tahavad selle paiga tegevust ja arengut aktiivselt toetada. Liikmeks olemine ei ole tingimuseks õpingutes või tegevuses osalemisele, küll aga annab liikmele soodsamad võimalused kursustel ja üritustel osalemise, ööbimis- ja toidutasude osas. Täisliikmeks saamisele eelneb aastane kandidaadiaeg ehk kogukonnaga tutvumise periood.

Kogukond ei võrdu mittetulundusühingu liikmetega ja suur osa kogukonnaliikmeid ei ela Lilleorus. Üle Eesti on Lilleoruga rohkemal või vähemal määral seotud tuhatkond inimest, kellest paarsada osaleb regulaarselt tegevustes koha peal. Lisaks kuulub kogukonda ka paarkümmend inimest mujalt Euroopast (näiteks Soomest, Saksamaalt, Austriast). Lilleorut külastavad nad vastavalt võimalusele - lähemal elavad inimesed igal nädalal, üle Eesti elavad paar korda kuus ja välismaal asuvad liikmed paar korda aastas.

Kogukonna liikmena nähakse inimesi, kes lisaks õppimas käimisele panustavad ka omalt poolt aja, oskuste või muude vahenditega. Kogukondlikkuse aluseks oleva koostöö õppimine on inimvõimaluste sügavama tundmaõppimise vahendina Lilleoru algusaegadest peale olulist rolli mänginud. Ühistel tegevustel on oluline osa Lilleoru kohapealses päevakavas.

Teadliku kogukonna (i.k. intentional community) moodustavad inimesed, kes on teinud valiku sellesse kuuluda, jagavad kogukonnale omaseid väärtusi ja eesmärke ning on üksteisele toeks. Lilleorust on kahekümne aastaga kujunenud suurim ja vanim teadlik kogukond Eestis.