Liitu uudiskirjaga

* kohustuslik

Kasutame sinu kontakte, et jagada sinuga MTÜ Lilleoru uudiseid, sündmuste infot ja turundusteateid. Palun märgi ära kõik kanalid, mille kaudu soovid meilt teateid saada.

Saad end soovi korral igal ajal listist eemaldada. Selleks on kaks viisi: iga kirja lõpus on link "eemalda mind listist", 2) kirjuta oma soovist aadressil teade@lilleoru.ee Kasutame sinu jagatud andmeid respektiga ja kooskõlas Euroopa isikuandmete kaitse määrusega. Kasutame listide haldamiseks platvormi Mailchimp, kelle isikuandmete töötlemise sätted on kooskõlas Euroopa isikuandmete kaitse määrusega.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.