Lilleoru Põhikool avas uksed – uus kool uuele põlvkonnale!

Meie kool avas uksed septembris 2018. See on kogukonnaliikmete koostöös sündinud ettevõtmine, et luua lastele ideaalne kasvukeskkond. Hetkel õpib kooli 1.-2. liitklassis kaheksa last.

Lilleoru koolis omandavad lapsed riiklikus õppekavas ettenähtud teadmised ja oskused, suur rõhk on õuesõppel. Meie kasutuses on aed, metsatukk ja mänguala Lilleoru territooriumil. Õpetaja roll koolis on olla suunaja, et pakkuda lastele tuge loovuse ja ettevõtlikkuse avastamisel ning säilitamisel.

Kooli visioon:

Lilleoru Põhikool on omanäoline ja ühiskonnas hinnatud eraüldhariduskool, kus õppetegevusse on integreeritud lapse tähelepanu- ja keskendumisvõime jt sisemiste protsesside tundmaõppimine, häirivate emotsioonide ja mõtete mõju avastamine ning korrigeerimine tegevuse käigus.

Nii kasvab üles juba teistsuguste enesejuhtimise oskuste ja võimalustega põlvkond, vähenevad kannatusi põhjustavad läbielamised ja võimalik konfliktsus ning muutub ühiskond tervikuna. Inimesed hakkavad üha rohkem kasutama enda teadlikkuse ja arukuse potentsiaali ning ei reageeri igapäevaelus toimuvale enam automaatselt. 

Kooli õppeprotsess toetub Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) programmile. 
Lilleoru Põhikooli alusdokumendid on põhikiri, arengukavaõppekava. Kooli kodukorra ning õpilaste vastuvõtu tingimused ja korra lisame siia esimesel võimalusel, need dokumendid on hetkel kooskõlastusringil.

Lilleoru Põhikooli teeb eriliseks:

  • õpime väikeses liitklassis nagu peres (max 12 last);
  • õpime mängides ja oleme palju õues;
  • tunnid algavad hommikul kl 10:00, varasematele tulijatele mänguring;
  • suur rõhk on koostööl ja hoolimisel;
  • uus koolimaja asub vaikses ja looduskaunis paigas;
  • pakume kohapeal valmistatud tervislikku toitu, vajadusel arvestame erimenüüga;
  • kaasame kooliellu kogu pere.

Lilleoru Põhikooli päevakava:

10:00 - 10:45  üldõpetus*, sh sissejuhatus päeva
10:45 - 11:00  vahetund
11:00 - 12:30  üldõpetus, sh õuesõpe
12:30 - 13:00  lõunasöök
13:00 - 14:15  üldõpetus, sh raamatu lugemine
14:15 - 15:00  pikapäevarühm, sh vaba mäng
15:00 - 15:20  koolieine
15:20 - 16:00  pikapäevarühm, sh kokkuvõte päevast

* Üldõpetuse tunnis harjutame lugemist, kirjutamist, arvutamist, võõrkeeli ja tutvume loodusega. Tund on üles ehitatud vastavalt lapse loomulikule õppimise rütmile ja sisaldab muusikat, kunsti, liikumist, mängulist põhiteema käsitlemist.

Eelkool

Ootame lapsi ka eelkooli! Eelkooli tunnid toimuvad laupäeviti kl 11.00-12.30 üks kord kuus: 22. septembril, 13. oktoobril, 10. novembril ja 8.detsembril. Tunni osaluspanus 15.-.

Eelkoolis tutvub laps oma õpetajate, kooliga, Lilleoruga, tulevaste klassikaaslastega. Harjutame ka lugemist, kirjutamist ja arvutamist, mängime ning teeme tähelepanu harjutusi.
Registreerimine ja info: eelkool@lilleoru.ee, tel 56633919, tel 56628435.

Õppemaks

Õppemaks 2018/19 õppeaasta eest on 1187.50 eurot aastas, 125 eurot kuus (va pool juunit, juuli ja august). NB! Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu või ajatab selle tasumist. Õppemaksule lisandub toiduraha ja vastavalt vajadusele tasu pikapäevarühma ning huviringide eest.

Kooli toetusfond

Lilleoru Põhikooli tegevust saad toetada annetusega MTÜ Lilleoru pangakontole EE882200221019815955, lisades selgituse "Põhikooli annetus".

Riiklik järelevalve

Õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Haridus- ja Teadusministeerium. Põhja piirkonna (Tõnismägi 11, Tallinn) eksperdiks Harjumaal on Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6436; telefon 735 4076.

Kontakt: Marika Ivandi, pohikool@lilleoru.ee, 5124183