MTÜ Lilleoru

MTÜ Lilleoru asutati 2001. aastal, et anda selge vorm juba ligi 10 aastat toiminud ja järjest suuremaks kasvanud tegevusele.
Ühing tegutseb avalikes huvides ja selle põhikirjaliseks eesmärgiks on aidata kaasa inimeste terviklikule arengule õppimisvõimaluste pakkumise ja arengut soodustavate tingimuste loomise kaudu.

  • Meie missiooniks on inimese teadlikku arengut toetavate õpetuste jagamine ja rakendamine.
  • Meie visiooniks on inimlikkusele orienteeritud õppe- ja elukeskkond koolituskeskuse ja ökokülaga.

MTÜ Lilleoru haldab Lilleoru territooriumi ja hooneid ning korraldab siinseid tegevusi. Tegevused on jagatud valdkondadesse, mille tööd koordineerib üldkogu poolt valitav juhatus. Paar korda aastas ja vajadusel sagedaminigi toimuvad ühised arutelud Lilleoru arengus olulistel teemadel.

MTÜ Lilleoru tegevust ja arengut rahastatakse peamiselt regulaarse õppetegevuse ja kursuste tuludest, liikmemaksudest ja annetustest ning fonditoetustest. Toetavate tegevuste jaoks on asutatud ka Lilleoru Keskus OÜ.

MTÜ Lilleorul on täna 108 liiget. Need on inimesed, kes käivad Lilleorus õppimas ning tahavad selle paiga tegevusele ja arengule aktiivselt kaasa aidata. Liikmeks olemine ei ole tingimuseks õpingutes või tegevuses osalemisele, küll aga annab liikmele soodsamad võimalused kursustel ja üritustel osalemise, ööbimis- ja toidutasude osas. Täisliikmeks saamisele eelneb aastane kandidaadiaeg ehk kogukonnaga tutvumise periood ning liikmekandidaadiks võetakse juhatuse otsuse alusel.

Lilleoru kogukond aga ei võrdu mittetulundusühingu liikmetega, vaid selle moodustab laiem ring inimesi, kes käivad siin õppimas ning aitavad selle paiga tegevusele ja arengule kaasa.

MTÜ Lilleoru kuuluvus Eesti ja rahvusvahelistesse võrgustikesse.
MTÜ Lilleoru sõbrad.