Shiva

Shiva (Šiva) on kõige olemasoleva Algallikas. Shiva oli ka joogaõpetuse andja inimestele. Tema – alguse ja lõputa, vormita, lõhnata, maitseta, värvita, ometi kõikjalolev ja kõigeväeline – on loonud kõik olemasoleva iseendast ning hoides lakkamatult ülal loomingut, on ometi sõltumatu ja kõigest väljaspool olev Tunnistaja, meie ainus Isa. Meile kui oma lastele kinkis Isa tükikese oma surematut olemust, läbi mille me oleme, kogeme ja elame maailmas.

Inimese kõrgem Mina on osa Shivast. Shiva aitab võita endas olevat tuhmust (tamas) ja rahutust (rajas [radžas]). Shivat nimetatakse ka deemonite (nt laiskus, viha, iha, piiratus, rumalus, ahnus, kadedus jm inimest kammitsevad omadused) hävitajaks. Joogid austavad Shivat ja järgivad Shiva askeesi.

Shiva poole pöördumiseks on mantra: Om Namah Shivaya (Om Namah Šivaja).

Selle mantra tähendusest:
"OM" koosneb viiest elemendist:

aa - oo - mm (kolm häälikut)
bindu (sinine pärl)
nada (resonants, milles bindu "kümbleb)

"Namah Shivaya" on Shiva viiesilbiline mantra.

Iga silbi vaimne tähendus on:
na = kõikide valdkondade (lokade) tähtsaim jumalus; 
ma = ülima vaimse teadmise (gyan) ja suurimate pattude lunastuse andja; 
shi = heasoovlik, häirimatu (hele, rahulik), vastutav Jumal Shiva pühenduse eest;  
va = härja kui sõiduvahendi sümbol ja Vasuki ning Vamangi energia (Shakti); 
ya = kõrgeima armu ja õnnistuse heatahtlik asupaik ning Jumal Shiva.
Siit ka kummardus sellele viiele silbile.

Shiva viis tegevust:

* loomine
* säilitamine
* hävitamine
* varjatuna olek
* heatahtlikuna ilmutumine

Mida tähendab sõna "Shiva"
Shiva tuleneb ümberpööratud sõnast vash, mis tähendab vaimu valgustama - see, kes valgustab, on Shiva. Teine vaste on soosivus ja heaolu andja printsiip. Veel ka: Too, kes juhib kolme osa tagusesse olekusse: Shiva Shankar hävitab kehastunud hinges (jiva [dživa]) samaaegselt kõik kolm pakruti osa (need on satva, rajas ja tamas).

Püha tuha (bhasma) peale kandmine:
Kolm horisontaalset triipu on püha tuhaga laubale kantud. Need triibud sümboliseerivad vaimset teadmist, puhtust ja lunastust (jooga praktiseerimist), esindavad Shiva kolme silma.

(Katked pärinevad Maha-Shivaratri tekstist, allikas internet)

Shiva omadusi sümboliseerivad:

Tuhaga kaetud keha. Katmata keha sümboliseerib Shiva trantsendentaalset aspekti. Kuna enamus asju taandub peale põlemist tuhaks, sümboliseerib tuhk füüsilist maailma. Tuhk Shiva katmata kehal tähendab, et Shiva on täieliku ja tervikliku universumi läte, mis voolab välja Shivast, kuid Shiva ületab materiaalse ilmingu ja pole sellest mõjutatud.
Pulstunud juuksed. Shiva on jooga Meister. Kolm läbipõimunud juuksekeerdu Shiva peas kannavad mõtet, milles terviku moodustanud füüsiline, mentaalne ja spirituaalne energia on jooga täiuslikkus.
Ganga. Gangese jõgi seostub hindu mütoloogiaga ja on hindude kõige püham jõgi. Öeldakse, et kes kümbleb Gangeses, austades Ema Gangat, traditsiooniliste rituaalide ja tseremooniatega, ning teatud astroloogiliste kombinatsioonidega, vabaneb pattudest ja saavutab teadmised, puhtuse ning rahu. Shiva pealaelt Ganga suust joana voolav ja maale langev vesi tähendab Shiva poolt pattude hävitamist, teadmatuse kõrvaldamist ning teadmise, puhtuse ja rahu andmist oma pühendunutele.
Kuusirp on kujutatud Shiva peas kui kaunistus ega pole osa terviklikust meelerahust ja näoilmest. Kuu kasvamise ja kahanemise nähtus sümboliseerib aja tsüklilisust loomingu arenguga algusest lõpuni. Kuna Shiva on Igavene Reaalsus, on Ta väljaspool aega. Kuusirp on vaid Shiva kaunistus, mitte Tema osa.
Kolm silma. Shivat kutsutakse ka Kolmesilmseks Jumalaks (Tryambaka Deva), keda kujutatakse kolme silmaga. Päike on Shiva parem silm, kuu vasak silm ja tuli kolmas silm. Parem ja vasak silm osutavad Shiva tegevusele füüsilises maailmas. Kolmas silm lauba keskel sümboliseerib vaimseid teadmisi ja jõudu, sellepärast kutsutakse kolmandat silma teadmiseks. Nagu tuli, hävitab ainitine pilk halva, ja pahategijad tunnevad hirmu kolmanda silma ees. Kolmandat silma nimetatakse gyana chakshu. Tõlkes tähendab see tarkuse silma, mille nägemisvõime ulatub kaugemale kahe sureliku silma omast. Kolmas silm ei tähenda niivõrd selle füüsilist olemasolu, vaid seda, et Šival on jumalik Tõe nägemine.
Poolavatud silmad. Kui Shiva avab oma silmad, tekib uus loomistsükkel, ja kui Shiva suleb silmad, laguneb universum järgmise tsükli loomiseks. Poolavatud silmad annavad edasi mõtet, et loomine käib läbi tsükliliste protsesside, ilma alguse ja lõputa. Shiva on jooga Meister ning kasutab oma joogalikku jõudu projekteerimaks universumit iseendast. Poolavatud silmad sümboliseerivad ka tema jooga asendit.
Kundala (kaks kõrvarõngast). Kaks kõrvarõngast, alaksya (tähendab "kes polnud tõestatav ühegi tunnusega") ja niranjan (tähendab "kes polnud nähtav surelike silmadele") Shiva kõrvades tähendavad, et Ta on teisel pool tavalist taju. Vasaku kõrva rõngas on Shiva kui naise algkuju ja parema kõrva rõngas Shiva kui mehe algkuju. Kõrvarõngad sümboliseerivad ka Shiva ja Shakti (mees- ja nais-) printsiipe loomingus.
Kaela ümber keerduv madu. Targad kasutavad madu sümboliseerimaks Shiva joogalikku jõudu, millega Shiva sulatab ja taasloob universumit. Nagu joogi, ei säilita ka madu midagi tagavaraks, ei muretse millegi pärast, ei ehita midagi, võib toituda pikka aega ainult õhust ning elab mägedes ja metsades. Mao mürk sümboliseerib ka joogalikku väge. Madu (Vasuki Naga) on kolmes keerus ümber Shiva kaela ja vaatab Shiva paremal pool. Kolm mao keerdu sümboliseerivad minevikku, olevikku ja tulevikku - aja tsükleid. Shiva on kaetud keerduva mao kui kaunistusega, mis tähendab loomisprotsessi tsüklilisust ja sõltuvust ajast, Shiva ise aga ületab aja piiri. Parem keha pool sümboliseerib inimloomuse tegevust, mis baseerub teadmistel, põhjusel ja loogikal. Shiva paremal poolel vaatav madu tähendab, et Shiva igavene põhjuse ja õigluse seadus kaitseb ja säilitab loomulikku korda universumis.
Rudraksha palvehelmed (mala). Rudra on üks Shiva nimedest. Rudra tähendab ka "täpne-range või kompromissitu" ja aksha tähendab "silm". Kulunud Rudraksha Shival illustreerib, et Ta kasutab kosmilist seadust kindlalt ja vääramatult – kompromissitult – säilitamaks seadust ja korda universumis. Mala 108 palvehelmest sümboliseerivad maailma loomisel kasutatavaid elemente.
Varda Mudra. Shiva parem käsi on õnnistuses – annetavas ja pühitsevas asendis. Sellele eelnevalt hävitas Shiva pahed, rahuldas palve, andis armu, purustas ignorantsuse ja äratas tarkuse oma pühendunutes.
Kolmhark. Trishul kolmeharulisus sümboliseerib Shiva kolme fundamentaalset jõudu (Shaktit): tahet (ichcha), tegevust (kriya) ja teadmist (gnana). Trishul sümboliseerib ka Kõrgemat jõudu pahede ja ignorantsuse hävitamiseks.
Väike trumm (damaru). Väike kahepoolne trumm, mille eraldatud pooli siduv struktuur sümboliseerib kaht läbinisti erisugust eksistentsi olekut, avalduvat-nähtavat ja mitteavalduvat-mittenähtavat. Kui damaru vibreerib, tekitab see erinevaid helisid, mis sulavad resoneerudes kokku üheks heliks. See tekkiv heli sümboliseerib nada't, kosmilist heli AUM, mida võib kuulda sügavas meditatsioonis. Vastavalt hindu pühakirjadele on nada loomise allikas.
Veenõu (kamandalu) valmistatakse kuivatatud, viljamahla täis olnud kõrvitsast ning näitab järgmist astet Shiva juurde.Veenõu valmistamise protsess omab sügavat vaimset tähendust. Küpsest kõrvitsast võetakse sisu, vili eemaldatakse ja kest puhastatakse viljamahlast. Samamoodi peab indiviid lõplikult läbi murdma kiindumusest materiaalsesse maailma ja puhastama ennast sisemiselt egoistlike soovide määramisest kogemaks Ise õnnistust.
Nandi. Härga seostatakse Shiva'ga ning see on Shiva sõiduvahendiks. Härg sümboliseerib nii jõudu kui ignorantsust. Shiva poolt härja sõiduvahendina rakendamine kannab ideed, et Shiva kõrvaldab ignorantsuse ja annab teadmiste jõu oma pühendunutele. Sanskritis nimetatakse härga Vrisha. Vrisha tähendab ka õiglus (dharma) ja osutab, et Shiva on õigluse igavene kaaslane.
Tiigri nahk. Sümboliseerib potentsiaalset energiat. Istudes sellel või olles kaetud tiigrinahaga, illustreerib see mõtet, et Shiva on loomisenergia allikas, mis jääb universumi lahustamisaja vältel potentsiaali vormi. Iseenda jumalikust Tahtest aktiveerib Shiva loomisenergia potentsiaali projekteerimaks lõputu tsüklilisusega universumit.
Krematsiooni pind. Krematsiooni pinnal istuv Shiva tähendab, et Ta on surma ja füüsilise maailma juht ja kontrollija. Kuna sünd ja surm on tsüklilised, siis kontrollides üht, kontrollib Ta ka teist. Shivat austatakse kui lõpliku surma ja sünni ning vahetu kogemisega tajutava maailma juhti.
Tripundra kolm horisontaalset triipu laubale tehakse pühast tuhast ja need sümboliseerivad Abosluutset Teadmist, Puhtust ja patu Lunastust.