Suvedhuni

Dhuni on paik, kus viiakse läbi iidset veedalikku tuletseremooniat. Siin õpitakse keskendumist, tunnetust, palveid, teadlikkust, austust, aupaklikkust, kannatlikkust. Tuletseremoonia on protsess, mille jooksul toimub süvenemine enda tegelikku olemusse. Tuletseremoonia sügavam sisu avaldub praktiseerijale aja jooksul. 

Tulepaiga osad on:

  • altar, millele asetatakse pühapildid
  • lingam ja yoni, mis sümboliseerivad Jumalat - kõige algallikas, vormitu kõikjalolev Teadvus; nimetatakse ka Isa aspektiks, ja Loojat - algallikast lähtunud liikumised, vormid; nimetatakse ka Ema aspektiks
  • tulease (kund) mis sümboliseerib „Ema suud”
  • Nii tuleasemes asetsev metallist kolmhark kui ka sama sümbol templi ja dhunide katustel sümboliseerib 3 loomise faasi (guna): loomist, säilitamist ja hävitamist.

Tseremoonia läbiviija sooritab teenistuse (pudža) altarile ja Ema- ning Isa-aspektile. Seejärel algavad ühised tegevused.
Peale valguse ohverduse tseremooniat võib laulda mantraid või mediteerida.