Taevasmaa küla

Taevasmaa on Lilleorus õppimas käivate inimeste poolt kavandatud ja rajatud elukeskkond. Küla planeerimine sai alguse 2005. aastal ja on olnud kõigile praegustele ja tulevastele elanikele heaks õppeprotsessiks, osa meie teadlikust enesemuutmise teest. Just see ongi teinud kogu küla tekke ja arengu protsessi ainulaadseks, võrreldes tüüpiliste tänapäevaste uute elamurajoonide kerkimisega.

Küla sotsiaalne struktuur, tulevaste elanike tihe koostöö, kogu protsessi ökonoomsus ja elanike endi teadlikud valikud, nii majade planeeringute kui ehitusmaterjalide osas – kõik see aga pole nii ainulaadne, kui vaadata laiemalt, sest mitmed jooned on sarnased viimaste aastakümnete jooksul nähtavale tulnud ja jõudsal kasvuteel olevale alternatiivsele külamudelile – teadlikult rajatud ökokülale.

Ökoküla puhul räägitakse nelja elulise aspekti teadlikust kujundamisest: maailmavaateline, sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline. Mõni tahkudest võib olla rohkem ilmestunud võrreldes teistega ja samas võib mõni olla konkreetse ökoküla jaoks tahaplaanile jäänud. Meie Taevasmaa küla puhul on kõik aspektid nähtavalt esindatud.

Ökoküla definitsioon Globaalse Ökokülade Võrgustiku järgi:
“Ökokülad on kogukonnad linna- või maakeskkonnas, millede liikmete püüdluseks on integreerida  omavahel toetav sotsiaalne elukeskkond ja teadlik mõõduka tarbimisega eluviis. Et seda saavutada, kasutatakse mitmeid erinevaid vahendeid, nagu permakultuur, ökoloogiline disain, ökoloogiline ehitus, roheline tootlus, alternatiivne energiakasutus, teadlikud kogukonna loomise praktikad ning veel palju teisi vahendeid ja meetodeid.”

Ennast teadlikult määratlevate ökokülade tekkimise ajal kasutati Robert ja Diane Gilmani definitsiooni:
“Ökokülad ja/või taotluslikult asutatud jätkusuutlikud kogukonnad on inimskaalale vastavad terviklikud asundused, kus inimtegevus on kellelegi liiga tegemata (ohutult, vägivallatult) integreeritud looduslikku ja loomulikku maailma viisil, mis toetab elutervet inimarengut sellisel moel, et kogu küla/kogukond on võimeline jätkuma ka edaspidi, määramata kauguseni tulevikus.”

Lilleoru on Eesti ökokogukondade liikumise ja Euroopa ökokülade võrgustiku GEN-Europe liige.