Ishwarananda eessõna "Täiuslikkuse tee. Krija jooga meistrite elu ja õpetus" eestikeelsele väljaandele, M. Govindan, M.A.

"Babadži krija jooga lugu Eestis algas 2003. aastal, kui Lilleorgu külastasid kolm budistist rändurit. Nad olid hinnatud ehitusmehed, reisisid üle maailma ja tegid mitmesuguseid töid. Lilleorgu tulles tõid nad endaga kaasa ühe venekeelse raamatu - sellesama, mille eestikeelset tõlget Sa praegu käes hoiad. Nad teadsid, et meil on siin Babadži õpetus. 2002. aastast on Lilleorus olnud Indias Haidakhanis elanud pühaku Haidakhani Babadži veedalik Igavene Õpetus - Sanatana Dharma. Raamatu pealkirjas oli samuti Babadži - ja nii nad tõid Babadži Babadži juurde.

Süvenesin raamatusse ja sain aru, et see on päris asi. Tõetruu. Isiklikult minu jaoks pani selle raamatu sisu maailmapildi kokku. Olime siin Lilleorus juba tegelenud erinevate praktikatega ja see raamat võttis kõik selle kokku. Palusin, et meie välissuhete korraldaja Ave Oit võtaks ühendust organisatsiooniga, mille aadress oli raamatu lõpus ära toodud. Selleks oli Babadži krija jooga Kanada keskus ehk aašram. Kutsusin nad meie juurde Eestisse õpetama - raamatu sisust aimdus, et tegemist on pädeva õpetusega.

2004. aastal külastas Lilleorgu Kanada keskuse krija jooga õpetaja ja asutaja M. Govindan Satchidananda abikaasa Durga Ahlund, kes on samuti krija jooga atšaarja, ja viis läbi esimese astme pühenduse.

Algas praktiseerimise periood, mis andis häid tulemusi. Peagi järgnesid teise ja kolmanda astme pühendused, mis andsid täieliku ülevaate kõigist Babadži krija jooga liini 144 tehnikast.

Ühel järjekordsel külastuskäigul Lilleorgu tegi M. Govindan Satchidananda mulle ettepaneku hakata krija jooga õpetajaks. Pärast vajaliku ettevalmistuse läbimist pühitsetigi mind 2007. aastal krija jooga atšaarjaks. Pühitsusega koos anti ka vaimne nimi - Ishwarananda.

Atšaarja tähendab mitut asja. Atšaarja on see, kes teab. Atšaarja on ka see, kes aitab õpilasi. Atšaarja ülesandeks on anda Babadži krija jooga tehnikad edasi muutumatul kujul, et traditsioon säiliks. Tema ülesanne on ka kontrollida ka, et õpilased praktiseeriksid neid tehnikaid õigesti. Kontrollida tähendab - korrigeerida.

Tänaseks päevaks on Eestis üle 600 inimese, kes on saanud pühenduse Babadži krija jooga tehnikatesse. Nende tehnikate abil võib inimene asuda muutma oma sisemaailma, et saavutada täiuslikele olenditele - siddhadele - sarnased võimed.

Siddhad ongi täiuslikkuse saavutanud inimesed. Võib ka teisiti öelda: siddhad on inimesed, kes on realiseerinud oma potentsiaalsed võimed ja võimalused. Täiuslikkus koosneb täiuslikest võimetest. Ehk sobiks siia mõned näited?

Milline näiteks on täiuslik mõtlemine? Joogalikust vaatepunktist on täiuslik mõtlemine ühe teema arendus kindlas suunas kõrvale kaldumata, haarates loogilisse järjestusse vaid asjasse puutuva info. Milline on täiuslik ettekujutamine? See ei kaldu korrakski kõrvale teistele teemadele ja faktoritele. Kuidas sina mõtled? Millised on sinu kujutluspildid? On selle käik hüplik, lonkav, katkendlik, teemalt-teemale ekslev? I astme pühendusel omandatavad tehnikad aitavad õpilasel korrastada oma mentaalsed võimed selliselt, et need hakkavad talle endale alluma.

Mis on sinu jaoks intuitsioon, inspiratsioon? Kuidas need sinu elus avalduvad? Babadži krija jooga vastavad tehnikad võimaldavad mitte üksnes aru saada, mis need on, vaid intuitsiooni ja inspiratsiooni teadlikult välja arendada ja võtta need igapäevaselt kasutusele.

Me oleme harjunud, et elu on bioloogiline nähtus ja lähtub füüsilisest maailmast. Inimese keha ja eluga seotud nähtused tunduvad meile kõik ühetaolised, aga sügavamalt vaadates valitseb siin suur segadus, mis põhjustab mitmesuguseid raskusi. Teadlikkuse toomine igapäevasesse ellu võimaldab hakata aru saama, et elu ei olegi üks suur kompott, vaid paljudest erinevatest protsessidest ja vastastikmõjudest koosnev ilming. Joogaõpetuste aluseks olev iidne inimkäsitlus ehk viie keha süsteem eristab inimese juures viit tasandit, millest vaid üks on füüsiline, teised on: vitaalne, mentaalne, intellekt ning neist kõrgeim - vaimne tasand, Olemasolu, inimese tegelik Mina. Viie keha süsteem võimaldab inimese sisemaailma osas valitsevasse segadusse selgus tuua ja annab Sulle teada, et tegelikult oled Sina oma elu peremees, juht ja korraldaja.

Krija (skr kriya) tähendab teadlikku tegevust. Tegevust juhtivaks jõuks on siin teadlikkus, mitte aga mentaalsus või emotsionaalsus. Krija joogas kasutame teadlikkuse tähistamiseks ka sõna intellekt. Intellekti kasutuselevõtt on teadveletulek. Kui inimene tuleb teadvele, hakkab ta märkama oma elu juhtivat emotsionaalsust ja mentaalsust ning neid arutuid alateadlikke komplekse, mis seal ringlevad ja tema elu juhivad. Kui inimene teadvustab oma mõtete ja emotsioonide tasandil toimuvat, tekib tal võime neid asju otseselt mõjutada ning selliselt oma elu korrigeerida, paremaks ja täiuslikumaks muuta.

Ei ole võimalik ette kujutada, mis täiuslikkus on või ei ole. Täiuslik saab ainult praktiliselt olla. Enamik inimesi on harjunud pigem arvama, uskuma või ette kujutama - kõik sellised arusaamised maalivad asjast kahjuks vale pildi.

Krija jooga toimib mõtete, uskumuste ja ettekujutuste taga ehk enne neid. See on läbi ja lõhki praktiline teadus ja kunst. Aegade jooksul on Babadži andnud erinevatele inimestele erinevaid teadmisi, millest on välja kujunenud erinevad kriija jooga liinid. See konkreetne liin, millest kõneleb käesolev raamat, koosneb siddhade poolt kasutatud tehnikatest, mida on kokku 144.

Nende tehnikate eesmärk ei ole üsnes täiuslikkuse saavutamine. Need tehnikad on ka transformeerivad, s.t. nad kiirendavad evolutsiooni. Nende tehnikate kasutamine ei ole lihtne. Siin on vaja meeles pidada, et need tehnikad pärinevad juba täiuslikkuse saavutanud inimestelt, kes neid igapäevaselt kasutavad - neid tehnikaid kasutades oma elu elamine ongi elu ise. Elu on väga keeruliste protsesside sümbioos ja nende protsesside juhtimine on samuti tehnika. See on ka põhjuseks, miks õpilane peab tõsiselt pingutama, et aru saada nende tehnikate e krijade igast nüansist - et praktiliselt taibata. Alles seejärel hakkavad toimuma reaalsed muutused. Enne seda on see kõik mentaalne-emotsionaalne mäng, mis põhineb usul, arvamusel ja ettekujutusel.

Tahaksin siin avaldada veel midagi, mis paneks Sind mõtlema, hea lugeja. Kui analüüsida inimese elu juhtivaid motiive, siis taanduvad need kõik ainult kolmele soovile: soov olla keegi, soov teada ja soov olla õnnelik. Need kolm soovi piitsutavad tagant iga elusolendit ja mitte kellelgi ei ole õnnestunud nende toel jõuda tõotatud maale. Ükski neist motiividest lähtuvatest saavutustest ei kesta ajas ja seega tuleb nende kindlustamiseks teha pidevaid jõupingutusi.

Siddhad avastasid inimese enda sees koha, kus need kolm soovi täituvad püsivate, muutumatute ja loomulike omadustena. Nad ütlevad, et selle kogemuseni jõudmine on iga inimese evolutsiooni eesmärk. Seda inimese tegeliku olemuse, tema tegeliku identiteedi äratundmist ja teostamist peetakse olulisimaks ja erinevate võimete arendamist sekundaarseks.

Indias reisides olen kohanud siddhasid. Need on olnud unikaalsed kohtumised. Maailmas on üliharuldasi teemante, mida õnnestub näha üksikutel harvadel juhtudel. Täiuslikkuse saavutanud inimesed on Indiaski väga haruldased. Kohtumistel siddhadega võib aimata nende ebamaisust, imetleda teadmisi ja oskuseid - ja loomulikult on see väga kaugel "tavaelust". Kuid ometigi on võimalik nende näitel inimese arengupotentsiaali näha. Meenutagem, et 144 Babadži krija jooga tehnikat pärinevad siddhadelt. Nagu öeldud, on nende ja tavainimeste vahel tohutu lõhe ja nii ei pruugi ka nende õpetused kohe kasutatavad olla. Selle lõhe ületamiseks on vaja vahepealseid õpetusi. ja just selle jaoks on mõeldud Teadliku Muutuse Kunsti kursuste sari."

Ingvar Villido (Ishwarananda),
veebruar 2013