Teadveloleva inimese 7 tunnust

Need Teadliku Muutuse Kunsti tehnikate järjepideval rakendamisel saavutatavad võimalikud kvaliteedid on sõnastatud praktiseerijate poolt, isiklike kogemuste põhjal.

1. Teadvelolev inimene on hetkes.

Ta on järjepidevas tegelikkuses. Selles paljuräägitud nüüd ja praegu olemises.

Ta on vabastanud oma arukuse. Kasutades üha rohkem oma teadlikkust, on ta saavutanud hetke kestvuse.
Püsides sellisena, on ta...

2. ... efektiivne, pidevas taipamise voos.

Teadvelolev inimene mõistab katkematult mis toimub tema sees: mõtteis, emotsioonides, füüsilises kehas. 
Ta oskab neid protsesse suunata ja muuta. Ta kasutab selleks teadlikkust, mida on õppinud valdama.

Teadvelolev inimene taipab jooksvalt, mis toimub tema ümber. 
Ta lahendab elu erinevad olukorrad suurema jõupingutuseta. Tema lausungiks on 'vähima pingutusega parima tulemuseni'. 
Ta on leidlik, kuna...

3. ... ta kasutab intuitsiooni ja inspiratsiooni.

Tippleiutajad, -kunstnikud, -teadlased kasutavad kõik neid omadusi ja toovad maailma sel moel uusi asju.

Teadvelolev inimene loob tingimused, et intuitsioon ja inspiratsioon saaksid tema elus pidevalt avalduda.
Need võimed on talle argised instrumendid, mitte valitute eriomadused. 
Selline rikkus teeb teadliku inimese heldeks, ta on valmis vajadusel kõike teistega jagama, sest...

4. ... ta teab, kes ta on.

Tal pole identiteedikriisi. Tal ei ole iial midagi puudu või midagi liiast. 
Teadveloleva inimese jaoks ei eksisteeri head ega halba, ta ei anna hinnanguid.
On vaid lugematud nähtused - asjad, millest mitte ükski pole Tema Ise.

Teadvelolev Inimene kogeb soovi korral oma päris Mina ja see hoiab ta AVATUNA.
Ta hoomab rohkem, adub rohkem ega ole enesekeskne. 
Ta suhestub ümbritsevaga inimlikult, heatahtlikult. Ta ei vigasta elu, vaid hoiab seda.
Sellisest olemisest eraldub tema hetke iseeneselikku headust, seetõttu on ta...

5. ... püsivalt õnnelik, ükskõik, mis saatus tema õuele ka ei tooks.

Ilm on selline nagu on, inimesed on sellised nagu on, asjad on- nagu nad on.
Teadvelolev inimene teab mida saab ja mida ei saa muuta. Kõike, mida saab muuta, ta vajadusel muudab. Teadvelolev inimene teab, et kui ta midagi muudab, siis see ka muutub.

Muutmatu suhtes rakendab ta tolerantsust. Rahulikuna, mittereageerivana, on teadvelolev inimene...

6. ... edukas.

Tema asjad laabuvad. Ta on ise oma elu meistrimees - ta on edukas inimsuhetes, majandamises, enda heaolu ja tervise tagamises.
Ta juhib oma elu, kasutades teadlikkuse imerohtu. Seeläbi teostub tema päris Tahe tema enda Taotluse Jõul.
Tema elu on tasakaalus. Ta...

7. ... leiab lõputult rõõmu ja väge maailma kasutusest. 

Teadvelolev inimene on avastanud elust elu ning oskab selle meeldivate tahkude kogemist koostöös Tollega korraldada iseendale või vajadusel teistele.
Tema elamuseks on elu ise. Ta tunneb rõõmu kõige muutuva taga olevast vaikusest.
Teadveloleva inimese jaoks on selline elu päris elu ja selline mina päris mina.