Joonistus: Jarõna Ilo

Valdkonnad

Lilleoru MTÜ tegevused on jagatud valdkondadesse, mille tööd koordineerib üldkogu poolt valitav juhatus

Põhivaldkonnad ja nende juhid:

Lilleoru Keskus OÜ on Lilleoru MTÜ tütarfirma, mille põhitegevuseks muuhulgas on kaubandus- ja kirjastustegevus. Ettevõtte tegevust juhib ja korraldab 3-liikmeline juhatus, koosseisus Ave OitReet Rehtsalu ja Maire Reiberg.