Valdkonnad

MTÜ Lilleoru tegevused on jagatud valdkondadesse, mille tööd koordineerib üldkogu poolt valitav juhatus. Juhatusele lisaks on nõuandvas rollis olev nõukoda.

Õppetegevuse korraldamine Lilleorus ja laiemalt:

Kommunikatsioon:

Kommunikatsioon ja turundus – Kaie Kotov

Kohapealse elu-olu korraldamine Lilleorus:

Arendusprojektid:

Ettevõtlus:

Toetavaid äritegevusi teeme Lilleoru Keskus OÜ all, mille tegevust juhib ja korraldab 4-liikmeline juhatus, koosseisus Ave OitIivi KesaReet Rehtsalu ja Maire Reiberg

  • Kirjastamine, raamatute ja DVD-de müük – Ave Oit
  • Nature's Design klaasnõude ja Flaska veepudelite müük – Ave Oit
  • Pood Lilleorus koha peal – Iivi Kesa
  • E-pood

Majandusküsimuste arutamiseks koguneb vajadusel nõuandev majanduskoda – liikmed Ville Jehe, Reet RehtsaluReet AusArno Ilves ja Priit Mikelsaar.