Ingvar Villido poolt läbi viidav Teadliku Muutuse Kunst IV Venemaal, Peterburis 6. aprillil 2019

6. aprill, 10.0017.00

TMK IV kursusele eelnevalt tuleb läbida TMK I-II ja TMK III kursused.

IV kursusel õpid:

  • mis on keskendumine ja mida selleks on vaja kasutada;
  • miks keskendumine on oluline;
  • kuidas püsida valitud teemas – info valdamine;
  • kuidas eristada olulist ebaolulisest – infos orienteerumine;
  • kuidas lahutada “suur” asi väiksemateks osadeks ja tuvastada sellisel viisil tegelik probleem;
  • kuidas perspektiivi integreerimise kaudu probleem lahendada;
  • kuidas tekitada olukord, kus tekib taipamine;
  • kuidas tekitada olukord, kus tekib intuitsioon;
  • kuidas teha vahet ettekujutusel ja inspiratsioonil;
  • kuidas soodustada inspiratsiooni teket.
Toimumise aeg ja koht
Makseinfo

Lisainfo ja registreerumine: Валиева Неля, info@human20.ru, +8 812 66 55120.
Kursus leiab aset vene keeles.