TEADLIKU MUUTUSE KUNST – soovituslikud loengud

Allpool on välja toodud Ingvar Villido avatud loengute salvestiste valimid, mida soovitame neile, kes on läbinud osa või kogu Teadliku Muutuse Kunsti kursuste sarjast. Loengute salvestised on osa teadliku muutuse jätkuõppest. 

Valitud teemad toetavad kursustel õpitut ning ka vastupidi – salvestiste kuulamine ning antud teadmiste seostamine inimese enda eluga võimaldab süvendada oma teadmisi ning oskuseid saadud tehnikate praktilises kasutamises erinevates eluvaldkondades. Tutvu õpinguid toetavate loengute valimitega:

Vaata siit Ingvar Villido avatud loengute kalendrit.

Vaata siit loengute salvestisi.