TMK – Teadliku Muutuse Kunst V: Uue inimese edu valem: info, analüüs, tegutsemine. Tallinnas, 6. mail, jätkupäev 29. mail

TMK V kursusele eelnevalt tuleb läbida TMK I-IITMK III ja TMK IV kursused.

V kursusel õpid:

  • olemasolevas infos orienteeruma ja seda analüüsima;
  • tuvastama olukordi, kus pole piisavalt infot;
  • otsima puuduolevat infot ja seda protsessidesse integreerima;
  • tegutsedes kiiresti optimeerima ja kergesti ümber orienteeruma;
  • teadvustama kõiki oma tegevusi ning neid teadlikult alustama, läbi viima, muutma, mõjutama ja lõpetama;
  • optimeerima kõiki tegevusi, tehes vajadusel ruumi teistele sulle olulistele tegevustele.

TMK V kursusel on üks põhipäev ja jätkupäev. Et kursustel õpitu ellu viimine sujuks võimalikult ladusalt on jätkupäeval võimalik korrigeerida tehnikaid, esitada täpsustavaid küsimusi, saada kasulikku tagasisidet ning edasist juhendust. Näiteks võib juhendaja anda mõne täiendava teadmise või oskuse kui ta näeb, et see võiks osalejaid edendada. Selle kursuse jätkupäev toimub esmaspäeval, 29. mail kell 18.00 - 22.00.   

Vaata siit tervet TMK I-V kursuste ja jätkupäevade kalendrit. Vaata siit tervet TMK I-V sarja tutvustust.

Loe siit lähemalt juhendaja Ingvar Villido (Ishwarananda) kohta.

Kursustel osalenute tagasisidet:

Et minu töö seisneb paljude tegevuste korraldamises ja koordineerimises, kuulen teistelt pidevalt, et jõuan nende arvates tohutult ära teha ja olen samas seesmiselt rahulik. Tänu kursustel õpitud sisemiste ressursside sihipärasele kasutamisele on tekkinud hoopis teistsugune efektiivsus ja vastupidavus. Samuti on minu elus väga palju häid inimsuhteid.… Aitäh, Ingvar.
Ave Oit, 38, juht ja koolitaja

Viis kursust moodustavad tervikliku praktiliselt kasutatava õpetuse, kus iga järgnev kursus on eelnevaga orgaaniliselt seotud, teadmised avarduvad süvitsi, tulevad taipamised, intuitsioon, inspiratsioon. Tunnistajana olen nagu sündmuste kõrval, omades ülevaadet ja aimates lõpplahendusi. Tõepoolest elu on muutunud lihtsaks nagu oli see lapsepõlves, samas väga huvitavaks ja elamisväärseks. Kogen ümbritseva suhtes tolerantsust, häirimatust. Suhted kaasinimestega on muutunud sõbralikuks ja avatuks. Varematel aegadel oli tähtis minu idee, minu oma, mina teen. Nüüd peale kursustel omandatu olen avatud ega aja kiivalt oma asja, mõistan ja kogen koostööst tulenevat sünergiat ja protsessis olemise ilu ja rõõmu. Nii mõnedki tegevused on muutunud ebaolulisteks ja ma ei võta neist enam osa. Vabaneb aega ise enda jaoks, oma sisemaailma korrastamiseks ja puhastamiseks. Sügav kummardus Õpetajale selle täiusliku ja toimiva Õpetuse eest.
Ain Padrik, 67, arhitekt

Toimumise aeg ja koht
Toimumiskoht: Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn

Kursus toimub 6. mail kell 10.00 - 17.00. Jätkupäev toimub esmaspäeval, 29. mail kell 18.00 - 22.00. 

Makseinfo
Osalustasu: 
€250

Osalustasu hõlmab TMK V kursuse põhipäeva, jätkupäeva ja kohvipause. Esmalt palume kursusele registreeruda. Seejärel saadab korraldaja Teile kinnituse koos makseinfo ja muu vajaliku teabega.

Registreerudes anna palun teada kui soovid lisatasu eest sünkroontõlget inglise või vene keelde.

Kui oled V kursuse varem läbinud ja soovid osaleda vaid jätkupäeval, palun registreeru (märkides ära soovi osaleda ainult jätkupäeval!). Osalustasu on 40 eurot. 

Kursusi korraldab Human OÜ koostööpartner MTÜ Lilleoru.

Kontakt
Anneli Hallik
e-mail:
tel:
+372 56 616 948