Abielust 24.09.2013 Tallinn

Elusus ja tegevused. Elususe kogemine. Elususe jõud tekitada tegevust, elusus kui olemasolu. Abielu ehk tegevus versus tegevus. Tegevuste erinevus, kooskõla. Tegevuste olulisuse põhjused (nauding, hästitehtu, turvatunne, abistamine, x-faktor). Tegevuste mitteklappimine teisega. Tegevuste analüüs eelneva järgi. Abi ja elusus, mõlemapoolne abi. Konfliktide põhjuste analüüs eelneva põhjal. Elujõulise abielu tunnused (tegevuste klappimine, enesearendamine, aktsepteerimine, väärtustamine). Tõmme elususe poole. Elususe neutraalsus. Väsimus ja elususe kogemine. Veel lühiteemad: kokkulepetest, ärakasutamisest, sõltlastest.

Andmed
Loengu teema: 
Abielust 24.09.2013 Tallinn
Tootekood: AL-24092013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
24.09.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid