Aja planeerimine. Oluliste tegevuste alustamine. Pooleliolevate asjade lõpuleviimine. Edasilükkamiste vältimine 22.01.2013 Tallinn I osa

Loeng teemadel:
Tegevustepõhine elu. Emotsioonide kaasnemine tegevuste juures. Tegevuste tegemine just praegu. Oleviku igavikulisus. 5 erineva tasandi 5 erinevat funktsiooni ühel hetkel. Sina Ise kui tsensor, Sinu teadvustamisevõime. Tegevuste teadvustamine. Mitu tegevust samal ajal, automaatsed ja 1 teadvustatud tegevus. Tegevuste planeerimise ja sündmuste ülekülluse mõiste. Põhitegevuse muutumine lünklikuks. Joonis: efektiivsuse mõõdupuu. Arukas tegemine. Ebaefektiivsuse põhjused. Oluliste tegevuste nimekiri, prioriteetide määramine. Meeldivad emotsioonid tegevuste juures (tegutsemisrõõm, entusiasm). Tegevuse valem. Tegevuste etapid ja info, optimeerimine. Rõõm viivitamatul tegutsemisel peale analüüsi. Pooleliolevate asjade lõpetamise olulisus. Mitteolulised tegevused. Arukuse kasutamine tegevuste valikul, lõpetamisel. Teiste pakutud tegevused. Asjakohane tegutsemine ja töörõõm. Kogu sisemaailma pühendamine tegevusele (5 keha). Kohandumine tegevusele. Tegevuse alustamine – koheselt peale analüüsi. Näide hommikusest ülestõusmisest.

Andmed
Loengu teema: 
Aja planeerimine. Oluliste tegevuste alustamine. Pooleliolevate asjade lõpuleviimine. Edasilükkamiste vältimine 22.01.2013 Tallinn I osa
Tootekood: AL-22012013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
22.01.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid