Aja planeerimine. Oluliste tegevuste alustamine. Pooleliolevate asjade lõpuleviimine. Edasilükkamiste vältimine 19.02.2013 Tallinn II osa

Loeng teemadel:
Elu koosneb tegevustest. Tegevused toimuvad hetkes. Eneseunustus, hetk kui igavik, teadvelolek kui hetkes olemine. Ajaplaneerimine lähtuvalt hetkest, isiklik suhe tegevusega. Tegevuste ülevaatamine, efektiivsus, ajapuuduse põhjus. Lünklik teadlikkus tegevustes. 3 liiki tegevused. Vajalikud ja mittevajalikud automaatsed tegevused. Tegevuste teadlik juhtimine. Tegevuste alustamine, õpetus. Tegevuste planeerimine, grupeerimine, prioriteetsus. Uute tegevuste vastuvõtmise kaalumine. Lohakuse tekkimine. Teadlik tegevus annab efektiivsuse,  õige tegevuse valimine. Tegevus ja emotsioon. Intuitsiooni kasutamine.

Andmed
Loengu teema: 
Aja planeerimine. Oluliste tegevuste alustamine. Pooleliolevate asjade lõpuleviimine. Edasilükkamiste vältimine 19.02.2013 Tallinn II osa
Tootekood: AL-19022013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
19.02.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid