Aktiivsus-passiivsus spontaansuse valguses 05.03.2013 Tallinn

Teadlik kogemine või pettekujutlus. Spontaansus tavamõistes kui teadvustamata tegevus. Spontaansus taipamise tasandil. Reflektoorne spontaansuse kompleks. Teadlik tegutsemine. Info kui käivitav jõud (tunnetusvahendid). Reflektoorsus sise- ja välismaailmale reageerides. Teadlik spontaanne tegutsemine teadlike tulemustega. Erinevad motod  kui suunised tegutsemiseks. Aktiivsus ja passiivsus sõltuvalt käivitavast faktorist. Emotsioonid ja mõtted kui tegevuste takerdajad. Selgeltnägemise võime tekkimine. Teadveloleku säilitamisele keskendumine ja välisinfo mittemärkamine. "Pea on tühi" probleemi erinevad põhjused. Tunnetus kui vitaalse kehaga tundelise info saamine. Praktiline helidele keskendumine. TEADLIK KOGEMINE ja tugevamale faktorile keskendumine. Ühe tunnetusvahendi domineerimine info saamisel. Uurimine ja selle kestvus. Tunnetusvahenditeta olemine. PETTEKUJUTLUS ehk illusioon. Mentaalsuse Mina kui illusioon Sinust. Positiivsete emotsioonide illusioon. Teadlik kogemine 1 asjast ja 1 tunnetusvahendiga korraga. Teadlik kogemine kui vahetu kontakt tegelikkusega. Kogemine ja  selle praktiline eesmärk. Tuleviku kujundamisest selle ettekujutlemises. Teadlik kogemine ja mõistuse illusoorsed otsused. Teadlikkuse taastamise nipp.

Andmed
Loengu teema: 
Aktiivsus-passiivsus spontaansuse valguses 05.03.2013 Tallinn
Tootekood: AL-05032013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
05.03.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid