Armastus ja armukadedus 04.02.2014 Tallinn

Mis on armastus sinu jaoks. Armastuse 3 komponenti (tundeline emotsioon, mentaalne protsess, füüsiline tegevus). Taandamine. Erinevad emotsioonid armastuse kohta, nende analüüsimine (tolerantsus, läheduse tunne jt).  Armukadedus, sellega kaasnevad emotsioonid (viha, kurbus, jõuetus, passiivsus jm). Tolerantsuse kasutamise eelis armukadeduse asemel. Positiivsused ja negatiivsused inimeste vahel, tõukumiste ja tõmbumiste skeem. Aktiivse mentaalsuse kasutamine armastuse tagasisaamiseks. Valu negatiivsuse põhjusena. Psüühilised valud, nende põhjus, lahendamisvõimalus. Tolerantne armastus (isetu). Armastuse seotus spetsiifilise positiivse emotsiooniga. Kõrgem armastus, õndsus, selle  päritolu. Kahe tolerantse inimese suhe. Emotsioonide lahendamise kursustest. Laste saamise põhjused.

Andmed
Loengu teema: 
Armastus ja armukadedus 04.02.2014 Tallinn
Tootekood: AL-04022014 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
04.02.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid