Arukas tegutsemine: kuidas jooga aitab igapäevaste tegevustega ehk eluga paremini hakkama saada 15.02.2014 Tallinn, Joogafestivali Talvepäev

Emotsionaalne tahtejõud ja mentaalne sund versus joogide poolt kasutatav tegelik Tahe. Kas on võimalik kasvatada Tahte jõudu? Taotluse ja Tahte jõu roll teadlikkuse juhtimisel. Teadlikkuse mõiste. Millena teadvustavad joogid elu kehvasid seisundeid ja negatiivseid meeleolusid ja mida nad nendega teevad? Takistuste (nt kontseptsioonid) sisu väljaselgitamine ja nende üleskerkimise põhjused. Kuidas kasutavad joogid mõtlemisvõimet ja mida kasutavad nad korrastatud ja nende poolt kontrollitud mõtlemise läbi viimiseks? Päris muutus. Arukas tegutsemine. Millal lakkab tegutsemine olemast arukas ja millal võtab üle alateadvus? Teadvustamine: teen seda, ja seda ei tee - tegutsemine teadvustatult. Mina-mõtted ja tegelik idenditeet - tegelik, kõrgeim Mina. Tegelikkuses jätkamise olulisus. Killustatuse põhjus ja mõju. Vaimsus tavatähenduses ja joogalikus mõttes. Jooga kui ühinemine Jumalaga. Jooga tee – vahendid selle saavutamiseks.

Andmed
Loengu teema: 
Arukas tegutsemine: kuidas jooga aitab igapäevaste tegevustega ehk eluga paremini hakkama saada 15.02.2014 Tallinn, Joogafestivali Talvepäev
Tootekood: AL-15022014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
15.02.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid