Eesmärk ja tulemus 17.04.2014 Tartu

Märksõnad: Tegevused. Valimine. Teadvustamine. Sunnid. Eksitamine. Edasiminek.

Teema laiend: Kas saab olla mitu eesmärki ja samas olla efektiivne nende saavutamisel? Kust tulevad eesmärgid? Kust tulevad tulemused? Tegevuste koordineerimine.

Annotatsioon: Kust tulevad su eesmärgid? Kui palju sul neid on? Kuidas neid õigesti ja hästi täita? Ajaline mõõde. Õiged vahendid. Elu lineaarsus. Tegevused: automaatsed ja teadlikud. Lüngad. Katkestused. Õõnestavad mõtted. Valimine. Iga tegevus kannab tulemust. Teadvustamata tegevuste tulemused. Ebaefektiivsus. Aastane perspektiiv. Tegutsemisajendid. Teadlikkuse kasutamise hüve. Kōrvaltegevuse alge soovitava eesmärgi valguses. Teadvustamine. Taipamise tekke olulisus. Asjakohased ja asjakohatud alameesmärgid. Sunnid. Luik, vähk ja haug. Üles kerkivad automaatsed emotsioonid ja mentaalsed "eesmärgid". Kolm jōudu. Mida kasutada? Ümber lülitumine. Eksitamise vastu pole muud viisi kui ära tunda, et see on eksitav. Milline on normaalseim edasiminek, mis on inimesele ette kirjutatud? Oskuste arenemine sügavuti ja laiuti, ennenägematul moel versus kōhkluste ja kahtluste tekitatav kaos ja selle ohtlikkus. Muutuste tulek ellu kahel viisil.

Andmed
Tootekood: AL-17042014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
17.04.2014
Toimumiskoht: 
Tartu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid