Egregorid ja deemonid 18.02.2014 Tallinn

Egregorid. Kuidas ära tunda deemonid? Egregorid - kes nad on, erinevad versioonid. Egregorid: jumalad ja jumalannad ning inimesed, kes neid kummardavad, kambavaim. Väärtused ja väärtusetus kui usk, traditsiooni osa selles. Alternatiiv usule – kõige kogemine nii nagu ta on, igasuguse usuta. Usk kui idee pluss emotsioon. Enda uskude ülevaatamine. Usk on pime (idee on aga ei tea, mis see tähendab). Usu vastand – tegelikkus. Objektiivsus versus subjektiivsus. Tagajärjed (edendavad või takistavad). Nende põhjused. Usk ja efektiivsuse puudumine. Maaema kui meie egregor. Kas Maal on mõtted, tunded, emotsioonid jm meiega sarnased funktsioonid – kas usud või tead? Eksperiment: Maaemaga kontakteerumise kogemus – usk või kogemus? Usu asendamine tegevusega. Teadlikkuse kasutamine usu asemel. Näide tegelikust söömisest ja ettekujutluslikust – sarnasus usu ja tegeliku kogemise vahest. Platseeboefekt kui füüsiline protsess. Erinevate protsesside teadvustamine. Usk kui protsesside kokkuvõte. Erinevad energiad, uskumused ja tarbetu huvi nende vastu. Tahtejõud. Kes sa oled, selle määratlus. Näide suhkru kirjeldamisest ja tegelikkusest. Mina kogemise praktika: isikliku kogemuse ja usu erinevus, objektid ja Sina. Sinu 2 jõudu (taotlus ja tahe) ja teadlikkus noole otsas. Joogatiitel teadlikkuse valdajale. Õpetuse (teooria) praktilise vaste olulisus. Ingvari õpetuste eesmärk: usust vabanemine. Maailm on praktilisus. Inimene kui Jumala poeg ja tema võimalused. Inglitest, rituaalidest. 3 peamist puudust. Päris inimeseks ehk Jumala pojaks saamise tunnused. Sinu juurdepääs Jumala juurde läbi Iseenda. Ingvari eesmärk tuua inimesed teadvele, anda teada, kes Ta on ja õpetada elama oma elu. Kurjast vaimust vaevatud inimestest ja vabanemisvõimalus.

Andmed
Loengu teema: 
Egregorid ja deemonid 18.02.2014 Tallinn
Tootekood: AL-18022014 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
18.02.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid