Elamine tegelikkuses - mis see on ja kuidas see aitab elu paremaks muuta 27.02.2014 Pärnu

Mis on tegelikkus Sinu jaoks? Sise- ja välismaailma määratlus. Emotsionaalsuse ja mentaalsuse juhtiva rolli teadvustamine kaasaegses väärtuste süsteemis ehk paradigmas. Kolme põhivajaduse seos eelnevaga.
Alternatiivne paradigma - teadlikkus. Teadvustamisvõime liikumise jälgimine ja eristamine. Teadveloleku praktiline väärtus - päris kontakt tegelikkusega ja võimalus olemasolevat erinavtel olemasolu tasanditel mõjutada, muuta. Mis tasandeid võib teadvustada? Taipamine. Teadlikkuse mõju tegutsemisele. Intellekt ja selle juurde kuuluvad nähtused. Hetk - viit eri liiki nähtuste toimumine siin ja praegu. Automatismid versus teadlikkus. Teadlikkuse sise- ja välismaailmas viibimise tagajärgede võrdlemine. Füüsilises tegelikkuses viibimise olulisus. Illusioon kui oleviku kogemise katkemine. Killustumine versus fookuse toomine välismaailmale ja sisemiste ressursside joondamine füüsilise elu teenimisele. Tegelik “Mina” ja õpetatud “mina”, ego eristamine.  
Teadlikkuses jätkamine ja sellest avanev lõputu perspektiiv.

Andmed
Loengu teema: 
Elamine tegelikkuses - mis see on ja kuidas see aitab elu paremaks muuta 27.02.2014 Pärnu
Tootekood: AL-27022014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
27.02.2014
Toimumiskoht: 
Pärnu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid