ELUMUUTJA! Kuidas vabaneda kahjulikest sõltuvustest? 12.02.2015 Tartu

Selles loengus selgitab Ingvar Villido arusaadaval ja loogilisel viisil sõltuvuste algpõhjuseid ja annab praktilise tehnika mille abil nendest jäädavalt vabaneda.

Mis on Sinu sõltuvused?

Läbi aegade on olnud inimkonnas palju erinevaid sõltuvusi. Tänapäeval on laialt levinud erinevad sõltuvused nagu liigsöömine, tubakas, alkohol, narkootikumid,  hasartmängud jne. Kuid esineb ka teist tüüpi sõltuvusi mida me sageli endale igapäevaselt ei teadvusta, näiteks erinevad kinnisideed, iseloomulikul viisil käitumine, erinevad hoiakud ja suhtlemisviisid. Miks ja kuidas tekivad sõltuvused?

Sõltuvused kui harjumuslikud käitumismustrid.

Tihtipeale on inimesed valinud teatud tegevuse, et midagi saavutada. Saavutades edu võib sellest välja kujuneda sõltuvuslik käitumisahel, kuid kuna elu läheb edasi, siis sõltuvused aeguvad ja need ei ole enam aktuaalsed. Kahjuks on need selleks ajaks juba sügavale sisse juurdunud ja enda ümber harjutamine raskendatud.

Mida see loeng sulle annab?

Selge ülevaate sellest, mis on sõltuvused ja kuidas need tekivad.
Loengu käigus uuritakse sõltuvuste põhjuseid ja eesmärke, selgitatakse välja miks ja kuidas erinevatest sõltuvustest vabaneda. Loeng sisaldab praktiliselt kasutatavat tehnikat, mille abil on võimalik sõltuvust tekitavast mõjufaktorist lõplikult vabaneda.

Tehnika: Sõltuvust tekitavast faktorist jäädavalt vabanemine, kaob ka sõltuvus.

Annotatsioon.
Erinevad sõltuvused. Mis on sinu sõltuvused? Mõtlemine – suurim sõltuvus. Füüsilise keha sõltuvused. Head ja halvad sõltuvused. Usk versus kogemus. Teiste inimeste hinnang sõltuvusele on teoreetiline. Sõltuvus kui praktiline kogemus. Sõltuvusest vabanemise tehnika. Sõltuvusega seotud tunne ehk emotsioon ning sellele järgnev tegevus. Sõltuvusest vabanemise tehnika täpsustamine. Praktiseerimine. Valed vahendid tegevuste tegemiseks. Sõltuvus, et kellelegi muljet avaldada. Praktiline lähenemine oma tegevustele. Sõltuvuse kui protsessi olemasolu tuvastamine hetkest lähtuvalt. Emotsioon kui peamine mõjufaktor

Andmed
Tootekood: AL-12022015
Hind: €54.00
Toimumisaeg: 
12.03.2015
Toimumiskoht: 
Tartu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid