Emotsioonid ja päris tunded. Kuidas elada süütundega, kui olen teinud vigu, mida mulle ei andestata 05.02.2014, Rakvere

“Tunded” kui füüsilise keha aistingud ja “emotsioonid” kui vitaalse keha jõud ehk energiad. Kaks erinevat kirjeldust inimese põhiolemuse kohta: inimene kui füüsilis-bioloogiline mehhanism vs krijajoogalik käsitlus inimesest kui multifunktsionaalsest ja –dimensionaalsest olendist. Joogateadus. Joogalik inimese ja tema juurde kuuluvate nähtuste jaotumine viie-keha süsteemiks. Emotsionaal-mentaalne idenditeet vs tegelik idenditeet. Muutuvate idenditeetide mõju igapäevaelule. Inimese võime oma isemaailma muuta. Teadlikkus. Teadlikkuse ununemise peamine põhjus - kiindumine. Teadlikkuse avastamise praktika. Inimese tegelik eripära - võime kasutada teadlikkust sihipäraselt. Arukus ehk teadlikkus vs kiindumine. Mõtlemise teadvustamise praktika. Teadlikkuse kvaliteedid ja kasutusvõimalused oma elu üle kontrolli saavutamisel. Mõtete seiskamise praktika. Emotsioonide olulisekspidamise harjumus. Elu mõte. Elu tegevustepõhisus ja adekvaatse hinnanguni jõudmise tee läbi tagajärgede teadvustamise. Emotsioonid kui loomamaailma instinktide jäänused. Emotsioonide tekkimise ja käivitumise mehhanism ja nende elumäärava mõju teadvustamine. Stabiilsuse saavutamine läbi teadlikkuse. Unikaalsete energiate ja eriliste seisundite lõksud vs iseendana olemine. Süütundest. Valikute langetamisest. Otsuse langetamise olulisus. Süütunde jõud, mis põhineb alatedlikul programmil, selle ületamise tee.
Tehnika: Teadlikkuse avastamise praktika. Mõtlemise teadvustamise praktika. Mõtete seiskamise praktika.

Andmed
Tootekood: AL-05022015
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
05.02.2015
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid