Endale andestamisest ja süütunne 29.10.2013 Tallinn

Süütundega seotud olukordade meenutamine ja nende toimumise aeg. Valikuvariant otsustamisel kui parim valik tol hetkel. Enesesüüdistamise rumalus, enda ajaloo muundamine. Näide valiku tegemisest just praegu ja tulemuse nägemine mõne minuti pärast (kas on mõtet end süüdistada). Valiku lähtumine hetketeadmisest. Tuleviku sündmuse toimumise tõenäosus kui ettekujutlus mõistuses. Mõistuse 3 tegevust (meenutamine, ettekujutlemine, mõtlemine)  ja nende toimumine olevikus. Mälu kasutamine minevikus toimunud virtuaalse sündmuse meenutamiseks. 5 tunnetusvahendiga info lugemine (mälust, reaalsusest). Ettekujutlus oravast. Tegelikkus ja mentaalne maailm. Tagantjärgi hinnangud. Süütunde kogemine kui reaalsusest eraldumine. Tänase päeva meenutamine fookuse liikumise määramiseks. Mälus ja reaalsuses viibimise protsent. Mõtlemine kui õpitud sõnade nimetamine. Sina Ise kui arukas tsensor, teadlikkuse kasutaja. Fookuse viimine tegelikkusele. Õige tegelikkuse kirjelduse olulisus analüüsis. Mina mõistuses ja päris Mina. Mõistuse juhtiv roll elus. Füüsilise maailma tagasikutse tegelikkusesse. Reaalsuse aktsepteerimine. Andekspaluda saab ainult teiselt inimeselt. Soovitus: fookuskauguse muutmine virtuaalsuselt füüsilisele maailmale. Krija jooga kui ainult tegelikkusega  tegelev tulemuslik jooga.

Andmed
Loengu teema: 
Endale andestamisest ja süütunne 29.10.2013 Tallinn
Tootekood: AL-29102013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
29.10.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid