Energiaväljad. Negatiivsete mõjude vältimine 07.01.2014 Tallinn

Ühisvälja loomise juhendatud kogemus (20 min). Kokkupuude ühisväljaga, väljumine sellest, killustumine, üksikuks muutumine. Harjumuse võim. Vitaalne keha ja tundmisvõime. Sisemine nägemine ehk vaatamisvõime. Tundmisvõime ja näited liblikaga, vihmaussiga jm. 100 erinevat energiavälja päevas, kogemuste killustav mõju, muutustele allumine. Ürgse hinguse kogemine teistest nähtustest loobumisel. Arendatud tunnetusvahend ja maailmakogemise eripära. Tundlike ja mentaalsete inimeste erinevus. Muutuses või stabiilsuses olemine. Teistetunnetamisest, mõjud. Negatiivsete mõjude vältimise erinevad võimalused, nende ühine puudus – pidev tegelemine sellega; mittetegelemise eelised; läbilaskmine. Pinnapealsus ja ekslikud hinnangud, ettekujutlused. Näide lihtsalt punktist ja reaktsioonid sinust endast. Inimene ja eripära kui elust põgenemise viis. Enda elu kordaseadmise olulisus enne teistega tegelemist. Näide nurgast ja perspektiivi muutusest kaugenedes. Kellena sa end tunned? 5 keha praktiline eristamine ja Sinu asukoht, Enda kogemine. Jumala näo järgi tehtud Sina, selle tähendus. Probleemid, mis polegi Sinu omad. Avasta taas Iseennast ja sa oled kaitstud.

Andmed
Loengu teema: 
Energiaväljad. Negatiivsete mõjude vältimine 07.01.2014 Tallinn
Tootekood: AL-140107 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
07.01.2014
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid