Enese aitamine palve ja mantraga. Kuidas, kuhu ja kelle poole pöörduda? 23.10.2014 Tartu

Enese aitamine kui ainuke viis, kuidas saab enda elus midagi muuta. Millisel viisil probleemidele vaadata- probleemide tunnused. Emotsioonide ja tunnete erinevus. Info töötlus. Väline ja sisemine võrdlemine, vaatlus, eristamine- teadvustamine. Teadlikkuse kasutusele võtmise olulisus. Taipamine, mis see on ja tähtsus muutumise protsessis. Muutumise kuldreegel. Mis takistab muutumist? Kas teisi inimesi saab muuta? Mantra mõiste, seletus ja milleks mantraid kasutatakse. Kas mantraid kasutada eneseaitamiseks? Mantra kasutamise soovitus ja näide mõtete vaigistamiseks. Erinevad palve viisid. Mis on usu alternatiiv? Palve esitamise tehnoloogia ja nüansid. Mida paluda? Millal palve töötab? Kas paluda võib ka teiste eest?
Tehnikad: palve, palve esitamine Õpetaja juhendamisel ja palve oluliste aspektide seletus.

Andmed
Tootekood: AL-23102014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
23.10.2014
Toimumiskoht: 
Tartu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid