Eri põlvkondade vastasmõjud. Vastuolude ja konfliktide juur inimsuhetes. 13.05.2015 Viljandi

Kasvatusest tulenevad vastuolud. Õppimine koolis ja koolieelsel perioodil. Maailma avastamine alates sünnist, hüpnootiline seisund, inimene kui bioloogiline olend. Lapsepõlves õpitud erinevad käitumisviisid, kui konfliktide allikas. Erinev õpetatus, sarnased erinevused põlvest põlve, ühised programmid. Miks sa olid koolis just selline, mida sina tegid teismoodi kui teised? Kas see on roll, mida sa mängid, kellelt õpitud? Konfliktide vältimine- ümberõpe. Probleemi mõiste, probleemi detailiseerimine. Ausaamatus ehk konflikt ja vastuolu. Info jagamine ja teadmiste täpsustamine. „Elu on sinu vastu igati õiglane“. Põlvkondade erinevused ja ümbritsev keskkond. Huviga tegutsemine ja kohustused. Näited. Sõnade erinev mõistmine-arusaamatus-konflikt. Ümbritseva keskonna muutused, kui põlvkondade vaheliste erinevuste  põhjus.
Tehnikad: Probleemide detailselt teadvustamine.

Andmed
Tootekood: AL-13052015
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
13.05.2015
Toimumiskoht: 
Viljandi
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid