Ettemääratus ja vabad valikud. Kui palju inimene ise oma elus otsustada saab? 14.04.2015 Tallinn

Mitu teadlikku valikut täna tegid? Valik kui printsiip, põhimõte. Alateadlikud ja teadlikud valikud. Vabad valikud kui teadlikud valikud. Ettemääratuse seotus alateadvusega. Teadlike valikute piiratud kogus. Teoreetiliste valikute hulk ja tegelike valikute vähesus. Ettemääratus, alateadlike ja teadlike valikute erinev tagajärg. Teadliku tegevuse kasutamine igapäeva elus vahelduvalt alateadliku tegevusega. 4 tasandit ja 100 % tegevus, valikud nende asjade vahel, teadvustamise osa nendes. Teadliku tegevuse erinevus alateadliku tegevusega võrreldes. Teadlike tegevuste kompaktsus. Teadlik mõtlemine ühe teema piires, eelis automaatse mõtlemise ees. Kontrolli vajadus füüsilise keha juures. Teadlikkuse valdamise olulisus tegevuste juures. Probleemi lahendamise võimalikkusest, põhjuse juureni jõudmise olulisus. Alateadliku elu reflektoorsus, info ja reaktsioon sellele. Taipamise hetked. Võimalus teadvustada reflektoorsust tänu teadlikkusele. Inimese võimalus asendada reflektoorsus reaalsusega (faktidega). Teadlikkuse kasutamine parema tagajärje tegemiseks, taipamiste ilmnemine, valikute laienemine. Ettemääratus  kui sinu käesolev elu. Teadlikkuse tähendus. Mittevajalikud asjad, mida kasutame.

Andmed
Tootekood: AL-14042015 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
14.04.2015
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid