Heateod 05.11.2013 Tallinn

Teema olulisus kohaletulnutele. Heategude ajend (tunded või kalkuleerimine), tundeliste inimeste ärakasutamine. “Hea” tähendus igapäevaelus. Tagasilöögid heaolu ideele (pettumus, raev, süüdistamine jm). Vastuteene ootamine. Tundeliste ja kalkuleerivate inimeste sarnasus. Viimase heateo analüüs. Isetu heategu. Heategu kui protsess (tegu ja preemia). Elu ilma preemiata (vabadus, lihtsus, spontaansus jm). Kontrollimehhanism heateole (kas on preemiaootus või mitte). Teadlikkuse osa (teadvustad, mida teed). Kriisiolukordades tegutsemine, heateo ilmnemine. Inimlikkus ehk humaansus ja heategu, anahata ja manipura ning svadhistaana tšakra aktiivsuse ilmingud. Preemia ootamine ja karmatootmine. Sinu ja teiste ärkasutamisest. Isetu heategu ja arm. Positiivse karma loomine. Sügavate taipamiste mõjud. Emotsionaalsed ja mentaalsed plaanid ning 5-keha hierarhiline süsteem. Intellekti omadused. Heategude juhtumise uurimise soovitus. Vitaalsused ehk kõik liikumised ja elujõu tähendus. Karma vähenemine heategude tõttu.

Andmed
Loengu teema: 
Heateod 05.11.2013 Tallinn
Tootekood: AL-05112013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
05.11.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid