Hetkesolemine 30.05.2013 Pärnu

Mis on tegelik hetk. Meeldivate ja ebameeldivate kannatuste tekkimise mehhanism. Mineviku mõju olevikule. Tegevused kui protsessid ning nende juhtimine praegu, jooksvalt. Kuidas harjumusi muuta. Tuleviku (ettekujutuse) mõju olevikule. Tulevikuettekujutuse õige kasutus. Hetke kogemine hingamist jälgides. Olevik. Protsesside jälgimine olevikus. Teadasaamine ja selle mentaalne kirjeldus. Teadlikkus tahtlik suunamine versus teadlikkuse hüplemine. Põhjuse ja tagajärje seadus. Hetke ja aja mõisted. Illusoorne vaade elule versus hetkesolemine. Olulised küsimused hetke valguses. Teadlikkus, mis teenib mentaalsust, mitte MIND. 5 keha süsteemi kirjeldus. Kehade vastastikuse mõju suund. Holistiline süsteem. Hetkes viibimise mõju elule. Sootsiumi mõjuvõim. Kogemus ja saavutus. Õnnelikkus.

Andmed
Loengu teema: 
Hetkesolemine 30.05.2013 Pärnu
Tootekood: AL-30052013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
30.05.2013
Toimumiskoht: 
Pärnu
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid