Illusioonid, kuidas neist vabaneda 17.04.12 Tallinn

Märksõnad: Mälu. Tulevik. Planeerimine. Tegelikkus. Hetk. Lihtsus. Kannatused.
Annotatsioon: Erinevate meenutuste ühisosa. Mälu ja selles sisalduv info, emotsioonid, isikliku osavõtu tunne ning selle taandamine. Ootused ja lootused tuleviku suhtes. Eluiga ja ettekujutluste rohkus, kannatused. Olevik ja lugude kaudu sellest kaugenemine. Siin ja praegu pärisus. Realisti elu, päris asjade avastused. Illusioonide kasutamisvõimalused. Näide realistlikust toimimisest ja illusioonidesse kaldumisest. Näiteid illusioonidest ja tegutsemisest olevikus. Teadlik tegevus - üks asi korraga. Hästi õnnestuvad asjad. Plaanid kui realistlikud ettekujutlused. Tundmatud faktorid. Vabalt valitud tegevused. Illusioonidest eraldumine, plaanide ülevaatamine, tegutsemine. Illusioonide teadlik loomine. Piitsa ja prääniku harjumus. Lihtsus kui täiuslik, takistusteta voolamine. Plaanid ja reaalsed sammud. Intuitsiooni kasutamine. Visioon kui nägemus. Tegemata asjad. Rutiini vajalikkus. Lihtsus ja primitiivsus.
Praktiline harjutus: visualiseerimine.

Andmed
Loengu teema: 
Illusioonid, kuidas neist vabaneda 17.04.12 Tallinn
Tootekood: AL-170412 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
17.04.2012
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid