Inglid ja deemonid. Väed mis meid abistavad ja ahistavad 06.01.2015 Tallinn

Emotsioonid ja seos deemonite ning inglitega. Emotsioonide jõud. Viha kerkimisest ja selle märkmisest. Objekt-subjekt suhe. Viha jt emotsioonide negatiivne ja positiivne mõju. Deemonlikud emotsioonid (raev, segadus jm). Ingellikud emotsioonid (heatahtlikkus jm). Õiglustunne. Inglitiibade tähendus, persofinitseeritud olendid. Emotsioonide nähtamatus, asukohaga teises dimensoonis. Emotsioonide genereerimisest. Vitaalne keha tšakratega, emotsioonide genereerimisest ja füüsilise keha mõjutamine. Emotsioonid motivaatoritena. Emotsioonide erinev kvaliteet ja värvid. Emotsiooni tunnetamine astraaltasandil. Füüsilise silma nägemisvõime piiratus. Emotsioon kui iseseisev liikuv jõud mõningase iseteadvustamisega. Viha jt emotsioonide “riigi kuninga” olemasolu võimalikkus. Füüsilised jõud olemasoleva kujundajatena. Sinu võime mõjutatada loodusjõude, Piiblisõnad selle kohta. Inimese primitiivne oskus neid loodusjõude kasutada. Rumalusedeemon. “Punane õun” kui soov teada, mõtlemiseprotsess. Lugu Jumalaga suhestumise oskuse kadumisest. Oht ettekujutluste kasutamisel. Korduste kinnistumine ja “soovide” täitumine. Filmid inimeste fantaasiatest. Usk deemonitesse ja inglitesse. Orienteerumisoskuse ja osavõtuvaliku olulisus. Suhtumistest. 10-st käsust. Teadlikkus ja reaalsuse teadvustamine. Vanadest legendidest, mõistukeeles teadmiste edasiandmisest. Teadmiste rohkuses, huvi puudumisest.

Andmed
Loengu teema: 
Inglid ja deemonid. Väed mis meid abistavad ja ahistavad
Tootekood: AL-06012015 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
06.01.2015
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid