JAH või EI 03.09.2013 Tallinn

Teemad järgmiseks õppeaastaks. Pidev tegutsemine viiel olemasolu tasandil. Meenutamise protsess. Kinnijäämine protsessi. Inimese kaks müraallikat. Karma seadus ja vastutus. Intellekti pidev tegutsemine. Mina tegutsemine. Sinu suhe teistega kui tegutsemise kaja. Pöördumised sinu maailma poole. Tõerääkimine kui tegelike asjade panemine sõnadesse. Lause vaatamine ja mõju ning toime nägemine. Mugavustsoon, sellest väljumine ja muutuste vastuvõtmine, potentsiaalide avanemine. Näide perevägivalla kohta. Turvatunne kahel tasandil (intellektis ja Iseendas). Intellekt kui uue pöördumise hindaja, otsustaja. Pöördumised ja Mina tasand (pole vahet). Iseenda avastamine pärisiseendana. Mina ja Tema suhte ainuõigsus.

Andmed
Loengu teema: 
Jah või Ei 03.09.2013 Tallinn
Tootekood: AL 03092013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
03.09.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid