Karma ja suhted 15.10.2013 Tallinn

Mida külvad-seda lõikad. Tegu ja tagajärg. Füüsiline keha ja tema väljendusvahendid. Vitaalne keha ja väljendumine läbi emotsioonide. Emotsioonide juhtiv roll elus. Mentaalne keha ja info edastamine, mälu ja illusioon. Intellekt kui sinu võime taibata. Vaimne keha kui Sina Ise. Kohalolija kõikide sündmuste juures. Kes on see, kes saab teada? Äratundmise hetk. Objekt-subjekt suhte avastamine. Vaimse keha tähtsus 5-keha süsteemis. Teadlikkus ja info salvestumine. Minu distants teiste nähtuste vahel (mõtete, emotsioonide, füüsilise keha jm). Väljakujunenud väärtused elus. Vahemaa Minu ja maailma vahel, erinevad sfäärid ehk dimensioonid ja mõjujõud. Sisseõpitud reflektoorsused. Karma tekkimine 4-tasandil. Tuleviku “tegemine” olevikus, selle salvestumine mällu. Karma tootmine igas hetkes ja teos. Tee häid asju, head karmat. Eksisteerib 1 suhe: Sina ja multiversum sinu tekitatud tagajärgedega. Inimeste eesmärk: väljuda karmast. Suhted teiste inimestega koos nende karmaga, uue karma “punumine”. Miks inimesed tulevad me ellu (karmast vabanemiseks). Kroonilised probleemid ja nendest vabanemise võimalus. Soov halb heaks teha, “ülekirjutada”. Enesemuutmise kursused kui karma muutmise võimalus.

Andmed
Loengu teema: 
Karma ja suhted 15.10.2103 Tallinn
Tootekood: AL-15102013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
15.10.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid