Karma kui põhjuse ja tagajärje seadus, selle kujunemine ja peegeldused suhetes. Vanemate mõjust laste eludele 22.10.2014 Viljandi

Karma tähendab: mida külvad, seda lõikad. Mida ja kuidas teed, sellised tagajärjed saad. Alateadlikud kompleksid, mis meid elus juhivad saame lapseeas. Lapse alateadvus salvestab ümbritsevatelt inimestelt hilisemat elu juhtivad kompleksid. Teadvustatud ja teadvustamata tegevused, nende osakaal meie elus. Karmiliste reflektoorsuste kujunemine: alateadlik õppimine, vanemate roll, käitumismustrite kandumine põlvest-põlve. Armumine - alateadvuse roll selles. Karma eluiga. Käitumismallide muutmine: tegelik või näiline. Emotsioonid, kui meie elu juhtijad. Taipamine- hetked enne mõtet. Teadlik tegutsemine. Hea tunde tekitajatest loobumine. Sellega seotud hirmud. Karmakomplektid. Karmilise nähtuse võimsus. Emotsioonid ja mõtted, nende seos. Karmilistest reflektoorsusustest vabanemine läbi emotsioonide vabastamise. Heaolutunde tekkimine. Kas inimene valib ise endale vanemad, seega ka karma? Surm ja taassünd. Looduses ei eksisteeri ühtegi andeks andmist. Isiklik vastutus 24/7. Mis on Sinu elu eesmärk?
Praktika: Emotsioonide ära vahetamine, nende käivitamine. reflektoorsuste avastamine.

Andmed
Tootekood: AL-22102014
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
22.10.2014
Toimumiskoht: 
Viljandi
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid