Karma lunastamine 06.11.2012 Tallinn

Märksõnad: Viie keha süsteem. Tagajärg. Palve. Krija jooga. Bhakti jooga.
Annotatsioon: Mida tähendab karma? Mõte, emotsioon, füüsilise keha väljendus ja läbi nende tagajärje tootmine. Vastutus oma tegude eest. Hea ja halb karma. Karma lunastamise võimalused. Karmast lõplik vabanenu. Karma “küpsemisest”. Suur karma ehk “minu elu” ja karmabalanss. Tunnistajana olek. Kiindumatus ja kiindumine. Impulsid. Pealtvaatamine. Füüsiline keha, emotsionaalne keha, mentaalne keha, intellekt; tegelik Mina vaatajana. Kogemuslik teadmine heast ja halvast. Karmaseaduse ülemvõim. Lugu tegeliku Mina unustamisest ja karma ületamisest. Erinevate tasandite harjutused. Bhakti jooga. Astmeline puhastumine. Krija jooga kolm põhiülesannet. Teenimise järjekord. Tegelik Mina kui ainuke reaalsus, Sinu täiuslikkus. Karmast vabastamise palve.

Andmed
Loengu teema: 
Karma lunastamine 06.11.2012 Tallinn
Tootekood: AL 06112012 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
06.11.2012
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid