Kas armastus on olemas? 19.05.2015 Tallinn

Armastus sinu jaoks. Kas see ongi armastus? Sümpaatia tekkimise põhjus. Ammuse tuttava kohtamine ja reaktsioon. Armastus kui abstraktne komplekt. Armumine ja selle kestus, armastuse kustumine. Armastuse erinevad tähendused partneritel kui arusaamatuste põhjus. Armastus ja tingimuslikkus. Erinevate tahkude ilmnemine partnerite vahel ja läheduse tunde kadumine. Püsiva suhte hoidmine ja vajadustes kokkuleppimine. Vihjed puuduvale, hea suhte alused. Turvatunne, kaitse „hädaohtude“ eest. Sinu vajaduste nimekiri, teise vajaduste rahuldamise võimalikkus. Tahud, mida enam ei kasuta, selle põhjuse leidmine. Mälu 3 osa ja erinevate sündmuste salvestumine mällu. Valu salvestumine, hea suhte takistaja. Heatahtlikkuse kasutamine. Tolerantsus kui loomulikkus, aktsepteerimine. Heade tegevuste tegemine suhte parandamiseks. Andeksandmisest. Arukus kui võime ületada alateadlikud protsessid. Ohtlike sündmuste ümbervaatamine arukusega. Väärikus ja erinevad arusaamised sellest, põhiomadused. Arukuse kasutamise soovitus mõistete ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Andmed
Loengu teema: 
Kas armastus on olemas?
Tootekood: AL-19052015 Tln
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
19.05.2015
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid