Kasulik valikute järjekord. Õige tegutsemise järjekord 21.11.2013 Rakvere

Faktid tegutsemise kohta: 1) tegutseme 24/7 s.o. kogu aeg, pausideta.  2) Igal teol on tagajärg. Olemasolu tasandid, kus tegutsemine toimub. Tegevuste samaaegsus - erinevate kehade juurde kuuluvate nähtuste kasutamine samaaegselt. Erinevate kehade eristamine Õpetaja juhendamisel. Põhjuse ja tagajärje seadus. Erinevate olemasolu tasandite vastastikused mõjud. Automatism versus teadlikkus.Teadliku ja teadvustamata tegutsemise tagajärjed. Oma “tegevuste põhiplaani” vaatamine, füüsilises tegelikkuses ja virtuaalses e ettekujutluste maailmas veedetud aja osakaalu väljaselgitamine. Teadlikkuse fookuse muutuse fundamentaalselt oluline roll. Miks füüsilist maailma tuleb pidada esmatähtsaks? Isikliku probleemi liigitamine ja vaatlemine. Õpetaja soovitused õige tegevusjärjekorra sisseseadmiseks. Krija jooga mõistes viie keha süsteemi ehitus.Teenimine. Tegevuste joondamine. Tegevuse loogika. Küsija: mida peab kinesioloog silmas kõneldest “keha mälust”? Õpetaja seletus viie keha ehitusele toetudes. Arukas inimene. Intellekti üks definitsioone ning lühikirjeldus. Kannatused. Inimese tegelik olemus.

Andmed
Loengu teema: 
Kasulik valikute järjekord. Õige tegutsemise järjekord 21.11.2013 Rakvere
Tootekood: AL-21112013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
21.11.2013
Toimumiskoht: 
Rakvere
Formaat: 
allalaetav (mp3)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid