Keerulisus versus lihtsus Tallinn 30.04.2013

Keerulised asjad sinu elus. Praktilised tegevused sinu elus (5-tasandil). Tegevuste mitteklappivus. Erinevate tasandite tegevuste kokkuviimine. Valitud tegevusel püsimise raskus. Mentaalse  tasandi protsessid ja Mina, mõtete kaugus Minast. Elu edasiviivad ja juhtivad tasandid. Reflektoorsus ja kompleksid. Mentaalsuse kasutamine kirjeldajana, oleviku edastajana. Füüsilise maailma primaarsus.

Lihtsus kui teiste  kehade  kooskõla füüsilisega. Energiapuuduse põhjus. Keerulisuse põhjused. Korduvad asjad kui õpetajad. Probleemide olematus tegelikult. Enda paktiline kindlaksmääramine ja ettekujutlused. Lihtsuse retsept. Hierarhia näited. Mõtete peatamisest. Realistlike  plaanide tegemine  ja  elluviimine. Paindlikkuse, arukuse olulisus. Füüsilise maailma  takistused vaimsel teel. Mina ja ümbritsev.

Andmed
Loengu teema: 
Keerulisus versus lihtsus Tallinn 30.04.2013
Tootekood: AL-30042013
Hind: €15.00
Toimumisaeg: 
30.04.2013
Toimumiskoht: 
Tallinn
Formaat: 
allalaetav (mp3 / mp4)

© Ingvar Villido. Kõik õigused käesolevale teosele on kaitstud autori poolt. Materjali paljundamine, levitamine või avalik esitamine on lubatud ainult autori eelneval kirjalikul loal.

Lisainfo blokid